Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Đảng bộ huyện Văn Yên tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

18/11/2019 13:26:51 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thời gian này, Đảng bộ huyện Văn Yên đang lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ ở cấp mình, đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, xây dựng hệ thống văn kiện, chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của đại hội đảng các cấp.

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy Văn Yên kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội ở Đảng bộ xã Đông An

Thời điểm này, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đồng bộ, thống nhất, đảm bảo đúng nguyên tắc và tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020- 2022 trong toàn Đảng bộ huyện. Đồng thời đã và đang lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Hiện nay, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã xây dựng hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH khóa cũ; dự thảo nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội; Hoàn thành các bước trong công tác chuẩn bị nhân sự… Đồng chí Hà Đức Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Yên cho biết: “Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã và đang làm tốt công tác chuẩn bị đại hội với việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai mục đích, yêu cầu và nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; tiến hành xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH khóa XV trình Đại hội khóa XVI; Dự thảo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; Xây dựng hệ thống các văn bản điều hành để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cấp ủy huyện khóa XVI với đầy đủ các bước và đúng theo quy trình; Công tác tuyên truyền, hậu cần, bảo vệ phục vụ Đại hội cũng đang được lãnh đạo thực hiện tốt. Đồng thời triển khai thực hiện tốt các chương trình, phần việc để thiết thực chào mừng đại hội, tạo ra không khí phấn khởi, thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Trên tinh thần Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019, trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm. Theo đó, để thực hiện tốt công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện, để quán triệt triển khai các văn bản của cấp ủy các cấp về công tác nhân sự của đại hội và ban hành Kế hoạch 185, Hướng dẫn số 74 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự của cấp ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy trong công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải được thực hiện đúng Điều Lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89, Quy định số 90 của Bộ Chính trị khóa XII. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm... Trong quá trình thực hiện các quy trình về công tác nhân sự cấp ủy các cấp đã được thực hiện trên cơ sở phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, khép kín. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 quy hoạch đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Ngoài công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội, thời gian này Đảng bộ huyện Văn Yên đã và đang tập trung chỉ đạo việc tăng cường giám sát, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xác minh thẩm định về tiêu chuẩn chính trị nhân sự cấp ủy từ huyện tới cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các cơ quan chúc năng phối hợp cùng với các xã, thị trấn năm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện từ ở cơ sở. Chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Huyện ủy; không để xảy ra các trường hợp lợi dụng để tuyên truyền quan điểm cá nhân, tán phát tài liệu có nội dung xấu. Chỉ đạo việc rà soát cơ sở vật chất, công tác hậu cần phục vụ để có được những điều kiện tốt nhất phục vụ cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI diễn ra thành công, tốt đẹp. 

832 lượt xem
Theo Trang TTĐT huyện Văn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h