Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên năm 2022

16/06/2022 13:59:30 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 16/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2022 với chủ đề “Thanh niên Yên Bái với phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 9 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội, có vị trí quan trọng trong suốt tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của tất cả các dân tộc và các quốc gia trên thế giới. Trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh luôn dành sự quan tâm sâu sắc, đặc biệt đối với thanh niên tỉnh nhà. UBND tỉnh đã ban hành Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2025. Rất nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh đã được các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện với thanh niên. Yên Bái được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều tấm gương, câu lạc bộ thanh niên tiêu biểu thực hiện chương trình Khởi nghiệp sáng tạo tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố, thực hiện Đề án của tỉnh về khởi nghiệp, lập nghiệp đạt được những kết quả nhất định.

(Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị)

Đồng chí cũng nhấn mạnh: Đối với tỉnh Yên Bái, các cấp, các ngành luôn quan tâm, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp, góp phần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện của thanh niên trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Yên Bái năm 2022 với chủ đề: "Thanh niên tỉnh Yên Bái với phát triển kinh tế- xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp” là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ nhằm đánh giá kết quả triển khai các chính sách đối với thanh niên theo quy định của Luật thanh niên tại tỉnh Yên Bái. Đồng thời, phổ biến các nội dung chủ yếu của Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2025. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp đối thoại với thanh niên; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; giải đáp những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; đề từ đó kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách, các chương trình, đề án và quy định của pháp luật đối với thanh niên.

Tại Hội nghị, các bạn đoàn viên, thanh niên đã chia sẻ và đề xuất với lãnh đạo tỉnh có cơ chế tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên là công chức, viên chức trẻ tại các cơ quan, đơn vị tham gia làm chủ các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới; chủ trương, giải pháp để quản lý mạng xã hội, quản lý, kiểm soát thông tin, ngăn chặn các bài viết xấu, thông tin sai trái gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội và đoàn viên thanh niên; cơ chế chính sách tuyển dụng cán bộ đoàn phù hợp hằng năm; định hướng cho thanh niên nông thôn tập trung những loại cây trồng chủ lực để đảm bảo đầu ra sản phẩm, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn; giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ cho các mô hình, tổ hợp tác để đoàn viên thanh niên khi khởi nghiệp được dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp và nhanh; vấn đề bổ sung kinh phí cho Đoàn các cấp hoạt động, nhất là Đoàn cấp xã; chủ trương, cơ chế gắn kết mối liên hệ giữa các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp trong việc đào tạo, đào tạo theo địa chỉ để hỗ trợ trong quá trình đào tạo, tăng cơ hội việc làm cho thanh niên sau khi tốt nghiệp...

(Đoàn viên thuộc Chi đoàn Sở Giao thông - Vận tải phát biểu ý kiến tại Hội nghị)

Những vấn đề chia sẻ, đề xuất của thanh niên đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành lắng nghe và trực tiếp trả lời đúng - trúng - thỏa đáng ngay tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy giá trị, bản sắc văn hoá, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Yên Bái, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

Các địa phương nghiên cứu, triển khai tổ chức các diễn đàn, hội nghị đối thoại với thanh niên, ưu tiên lựa chọn các chuyên đề sâu (như: chuyên đề về thanh niên khởi nghiệp, chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn, bản, tổ dân phố, xã, phường hạnh phúc, chuyên đề về chuyển đổi số, chuyên đề về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương...) để thanh niên có cơ hội giao lưu, bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những đề xuất của mình với các cấp, các ngành; được định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho những ý tưởng khởi nghiệp, những cách làm sáng tạo, hiệu quả để thanh niên có thêm ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương của mình.

Các sở, ban, ngành của tỉnh nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới; quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong bối cảnh sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hiện nay.

Tập trung các giải pháp đào tạo thanh niên trở thành lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Cần quan tâm động viên, hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, nghề nghiệp; nâng cao năng lực hội nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022 là năm đầu tiên UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa  Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 13, ngày 01/3/2021 của Chính phủ. Hoạt động này sẽ được diễn ra hằng năm, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch, chương trình đối thoại với thanh niên hằng năm theo hướng đổi mới về nội dung, phù hợp với tình hình thực tế và đạt hiệu quả thiết thực; phải làm sao để việc đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, tổ chức thu hút được đông đảo thanh niên tham gia; để việc đối thoại không chỉ diễn ra trong Tháng Thanh niên mà thông qua sinh hoạt các tổ chức, đoàn thể, nhiều kiến nghị của thanh niên được truyền tải đến lãnh đạo các cấp để có hướng giải quyết; tránh hình thức. Các kiến nghị trong và sau đối thoại cần được kết luận rõ ràng hoặc có lộ trình cụ thể về thời gian giải đáp, phản hồi; không để xảy ra tình trạng sau đối thoại, các ý kiến chậm được giải quyết...

Đồng chí cũng đề nghị các tổ chức Đoàn - Hội liên hiệp thanh niên trên địa bàn tỉnh phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ tỉnh nhà; đồng thời, giáo dục, bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, xây dựng thế hệ trẻ Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

 

19651 lượt xem
Lan Hương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h