Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022

16/06/2022 16:47:56 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện Luật Tiếp công dân và Nội quy, Quy chế tiếp công dân, ngày 15/6/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 theo quy định.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân tháng 6/2022.

Tham gia phiên tiếp công dân có đại diện các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái, Hội Luật gia tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh.

Tại phiên tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 18 lượt với 23 công dân đến trình bày ý kiến, gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung công dân trình bày chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, việc thu hồi, bồi thường về đất đai, cấp đất tái định cư; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động về đất đai; tranh chấp về đất đai; giải quyết, xử lý tình trạng ngập úng, bồi thường, hỗ trợ về tài sản bị ảnh hưởng do ngập úng xảy ra trên địa bàn thành phố Yên Bái; Một số ý kiến mong muốn lãnh đạo tỉnh quyết liệt chỉ đạo các ngành, địa phương xem xét, giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho người dân trên cơ sở hài hòa lợi ích của người dân với lợi ích chung của tỉnh.

Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các sở, ngành, cơ quan có liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời, kết luận từng trường hợp cụ thể và yêu cầu các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các vụ việc đã được giải quyết, trả lời đúng chính sách, đúng pháp luật nhưng công dân chưa đồng thuận, nhất trí thì các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích và xử lý dứt điểm nội dung khiếu kiện của công dân nhằm ổn định tình hình, không để kéo dài.

Về các trường hợp công dân gửi đơn, đồng chí giao Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận đơn, tham mưu xử lý, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định; Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện từng nội dung đã kết luận tại phiên tiếp công dân định kỳ đối với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời tham mưu, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh./.

6294 lượt xem
CTV: Ninh Tuấn Vũ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h