Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng): Phát huy cao độ tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022

13/07/2022 13:27:32 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái (mở rộng) đã hoàn thành chương trình đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 13/7, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 13 (mở rộng) tiếp tục với phần trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại các tổ; tiến hành thảo luận tại hội trường, thông qua Nghị quyết và bế mạc Hội nghị.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết đã có 30 ý kiến tham gia vào nội dung báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Hội nghị. Trong đó, 100% đại biểu nhất trí với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tuy nhiên có một số ý kiến phản ánh hiện nay các địa phương thiếu giáo viên dạy môn Tin học và Tiếng Anh, đề nghị tỉnh nghiên cứu, giao kinh phí chi thường xuyên trên tổng số biên chế được giao để các cơ sở giáo dục có thể hợp đồng thêm giáo viên dạy môn Tin học, Tiếng Anh hoặc chi trả thêm tiền ngoài giờ đối với giáo viên dạy thêm giờ, thừa giờ so với quy định. Có ý kiến đề nghị tỉnh nghiên cứu, cho chủ trương quy định rút ngắn thời gian nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất; đề nghị tỉnh sớm giao kế hoạch vốn triển khai các dự án giao thông nông thôn cho các huyện, thị, thành phố; đề nghị cấp có thẩm quyền sớm đặt tên một số tuyến đường mới mở ở các huyện, thị, thành phố; đề nghị nhân rộng mô hình “Tổ rà soát và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai” của thành phố Yên Bái để áp dụng rộng rãi.

Đối với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, có ý kiến cho rằng dự thảo báo cáo chưa thể hiện rõ vai trò của các cơ quan xây dựng đảng trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết.

100% ý kiến nhất trí đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, tuy nhiên có ý kiến đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn có hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu đối với các dự án sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

100% ý kiến nhất trí với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên có ý kiến đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng hướng dẫn về việc thực hiện chính sách phá đá, nổ mìn phục vụ công tác làm đường giao thông nông thôn…        

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình, làm rõ nhiều nội dung, một số nội dung Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu thực hiện.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên phát biểu ý kiến thảo luận tại hội trường

Đối với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 100% ý kiến đại biểu nhất trí.

Thảo luận tại Hội trường, các đại biểu kiến nghị một số nội dung như: cần cụ thể hóa rõ hơn trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, để các địa phương sở ngành nắm bắt được tiến độ công việc, hiệu quả hoàn thành; triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái; nâng cao chất lượng của các tổ chuyển đổi số cộng đồng; việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các xã vùng cao khi nhiều thôn, bản chưa có sóng điện thoại; đề nghị sớm có hướng dẫn thực hiện thủ tục để triển khai mở các cây xăng mini phục vụ nhu cầu của người dân vùng cao; khó khăn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng đường giao thông nông thôn…

Đối với các ý kiến trên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình và giao các ngành chức năng nghiên cứu tham mưu, đề xuất phương án triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy làm rõ một số ý kiến của các đại biểu thảo luận tại hội trường

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu bế mạc Hội nghị 

Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần bám sát phương châm hành động của năm là “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả”, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

Trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; hoàn thiện và ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; chủ động nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện, bảo đảm phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tế của tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 05/CTr/UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện theo kế hoạch. Quan tâm chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng...

Về báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Báo cáo kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và Đề án phát triển giao thông nông thôn: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành kết luận về kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trước ngày 20/7/2022.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa để tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương mới ban hành.

Với mục tiêu bao trùm, xuyên suốt là hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy cao độ tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra…

 

29286 lượt xem
Nguyễn Hiên - Thanh Thủy

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h