Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác thanh niên

23/03/2023 13:45:04 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Sáng 23/3, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐUK về công tác thanh niên. Các chương trình, kế hoạch hành động của Đoàn Thanh niên đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối. Nhiều hoạt động do Đoàn Thanh niên tham mưu đã được phê duyệt, thực hiện, đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên và công tác thanh niên. Một số nhu cầu của thanh niên hiện nay được tập trung giải quyết tốt hơn như: nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, vui chơi, giải trí cho thanh niên và bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống cho thanh niên. Qua đó, phát huy được vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong khối.

Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác phát triển đảng viên, nắm bắt tư tưởng của thanh niên, từ đó đưa ra các nội dung tuyên truyền, giáo dục phù hợp với tâm lý thanh niên trong thời kỳ mới. Các tổ chức đoàn cơ sở đã tổ chức cho đoàn viên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Đoàn; tổ chức được trên 20 hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; trên 15 đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức công dân cho thanh niên. Đoàn Thanh niên khối thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như: Tổ chức cao điểm các hoạt động tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, du khảo về nguồn; Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, giải cầu lông, bóng đá,… Thông qua đó, xây dựng một lớp thanh niên có sức khoẻ, có lối sống đẹp.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 27, 03 về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ”, phát động Cuộc vận động “Cưới văn minh tiết kiệm” trong thanh niên, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, thực hiện tốt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”. Kết quả, tỷ lệ các hộ thanh niên đạt gia đình văn hoá trên 90%.

Hàng năm, 100% đoàn viên đã tham gia đăng ký thực hiện chương trình "rèn luyện đoàn viên” trong thời kỳ mới, trên 96% cơ sở đoàn đạt xếp loại vững mạnh, trên 94% đoàn viên đạt xếp loại xuất sắc; tập thể Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn được Tỉnh đoàn Yên Bái công nhận đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc, năm 2022, vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Từ năm 2021 đến nay, Đoàn khối và các cơ sở đoàn đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng trên 50 gương thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí và đề bạt cán bộ trẻ vào các chức danh quản lý; chất lượng hoạt động của Đoàn thanh niên, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cấp ủy phải tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí của tổ chức đoàn và công tác thanh niên. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với công tác thanh niên theo yêu cầu của Nghị quyết; Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công đoàn, Cựu chiến binh tăng cường phối hợp chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra trong từng năm và cả nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí đề nghị Đoàn thanh niên khối và các cơ sở đoàn phải bám sát các chủ trương, định hướng và Nghị quyết của cấp uỷ, từ đó xác định những phong trào, công trình, phần việc thực hiện cụ thể, tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đoàn; xây dựng tổ chức đoàn và tham gia xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.

1372 lượt xem
Lan Hương

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h