Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

19/05/2023 13:36:36 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh phát triển, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023.

Chế biến gỗ rừng trồng tại Công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình.

Trong đó đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cụ thể như sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ: Trực tiếp thực hiện chính sách hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 là 465 triệu đồng.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trực tiếp thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 là 186 triệu đồng.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trực tiếp thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị (Chuỗi giá trị nông nghiệp, chế biến nông sản); kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 là 744 triệu đồng.

Để nghiên cứu quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trân trọng đề nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm hiểu thông tin về Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 tại nội dung đính kèm.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh có nhu cầu hỗ trợ, đề nghị liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ (Số điện thoại cán bộ hướng dẫn: 0945.383.112; 0982.432.569), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Số điện thoại cán bộ hướng dẫn: 0915.678.922), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số điện thoại cán bộ hướng dẫn: 0945 982 845; 0988 965 994) để được hướng dẫn lập và gửi hồ sơ đề nghị hưởng chính sách theo quy định của pháp luật.

 

2434 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h