Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Cục Thuế Yên Bái phát động phong trào thi đua yêu nước quý III

22/07/2020 06:47:08 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong Quý III/2020, thu ngân sách đạt 800 tỷ đồng trở lên, triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác của ngành, thực hiện tốt các quy trình quản lý. Đây là mục tiêu mà Cục Thuế tỉnh Yên Bái đặt ra trong phát động phong trào thi đua yêu nước quý III/2020.

Người dân đến Chi cục Thuế thành phố Yên Bái giải quyết các thủ tục hành chính.

Cùng với đó, các Chi cục Thuế tiếp tục thực hiện phân tích, đánh giá ảnh hưởng tác động của dịch bệnh covid 19 và các ảnh hưởng khác đến tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tiến hành rà soát, đánh giá, phân tích kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của từng sắc thuế, các khu vực, ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp chỉ đạo, quản lý cụ thể nhằm thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định của các Luật thuế.

Cụ thể, đối với các đơn vị trực tiếp thu phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán quý III được giao; thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đôn đốc và xử lý kiên quyết đối với số thuế truy thu, tiền xử phạt theo quyết định qua thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác kiểm tra quyết toán thuế, tờ khai hàng tháng tại cơ quan thuế; tập trung đôn đốc các khoản nợ đọng thuế tại các cơ sở kinh doanh; triển khai thực hiện tốt quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; phấn đấu thu trên 75% số tiền thuế nợ đến thời điểm 31/12/2019 chuyển sang năm 2020 .

Đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử, phấn đấu đến 30/9/2020 đạt 95% trở lên cho cả 3 chỉ tiêu. Đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng thời hạn quy định, trong đó 100%  hồ sơ hoàn thuế cho trường hợp xuất khẩu và đầu tư được tiếp nhận và trả kết quả bằng phương thức điện tử.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn các chính sách thuế, khai thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử; thực hiện tốt việc tuyên truyền đến người nộp thuế về các chủ trương, chính sách hỗ trợ người nộp thuế do ảnh hưởng của dịch Covid-19; thực hiện hỗ trợ, giải đáp kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người nộp thuế trong việc áp dụng chính sách gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định của Luật Thuế.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ đổi mới trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế đối với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính…

522 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h