Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Văn Yên: Gần 2.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội

29/07/2020 07:43:17 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để giúp người dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, nhất là phục hồi tăng trưởng kinh tế sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Yên đã luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, tập trung thực hiện các giải pháp cho vay; chủ động phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể chính trị ở các địa phương đẩy mạnh cho vay phát triển sản xuất nông nghiệp.

Thông qua nguồn vốn vay từ phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các hộ gia đình đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trang trại, gia trại mang lại hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện hơn 150 buổi giao dịch tại điểm giao dịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giải ngân cho 1.990 lượt người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với số tiền 79 tỷ 604 triệu đồng. Trong đó chương trình cho vay hộ nghèo là 13 tỷ 500 triệu đồng, hộ cận nghèo 14 tỷ 582 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo 16 tỷ 910 triệu đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 20 tỷ 640 triệu đồng...

Thông qua nguồn vốn vay từ phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các hộ gia đình đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trang trại, gia trại mang lại hiệu quả. Đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại vùng nghèo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

525 lượt xem
CTV: Thu Nhài

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h