Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

7 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới 134 doanh nghiệp

10/08/2020 13:22:54 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - 7 tháng đầu năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, thành lập mới doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường...môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Yên Bái tiếp tục được cải thiện, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Ảnh minh họa

Trong tháng 7/2020, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 12 dự án với tổng số vốn đăng ký 1.318 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 32 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 224,9 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng, toàn tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 45 dự án, với tổng số vốn đăng ký là 3.979 tỷ đồng; quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án; cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 134 doanh nghiệp thành lập mới (bằng 48,7% kế hoạch năm), với tổng vốn đăng ký trên 1.100 tỷ đồng; thành lập mới 43 hợp tác xã (bằng 71,7% kế hoạch năm); 825 tổ hợp tác (bằng 82,5% kế hoạch năm).

Hiện toàn tỉnh hiện có 2.269 doanh nghiệp, 457 hợp tác xã, 3.965 tổ hợp tác, 21.848 hộ kinh doanh.

 

913 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h