Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Điều ước quốc tế

Thỏa thuận triển khai các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Yên Bái (Nước CHXHCN Việt Nam) và tỉnh Xay Nha Bu Ly (Nước CHDCND Lào) năm 2021

12/12/2022 15:01:45 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h