Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Mù Cang Chải: Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

07/04/2021 15:52:16 Xem cỡ chữ Google
Năm 2021, Mù Cang Chải phấn đấu 76% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 71,4% bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, 86,1% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, thu hút 20% trở lên số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Hội thi múa khèn Mông giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc của học sinh THCS huyện Mù Cang Chải.

Từ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TDĐKXDĐSVH) người dân huyện vùng cao Mù Cang Chải thêm phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các nội dung của Phong trào, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện. Đời sống nhân dân ngày càng ổn định và nâng cao; kết cấu hạ tầng đang dần được đầu tư xây dựng mới và ngày càng hiện đại.

Anh Mùa A Sàng - bản Mồ Dề, xã Mồ Dề cho biết: "Những năm gần đây, người bản mình đã tự giác thực hiện tốt các quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội. Hầu hết các đám cưới được tổ chức theo hình thức tiệc cưới, phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc, địa phương. Thủ tục cưới xin đơn giản, gọn nhẹ. Nam nữ kết hôn đều thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định. Với việc tang, nghi thức cúng vẫn được duy trì theo phong tục của dân tộc, không gây ồn ào làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của cộng đồng, thực hiện theo đúng quy định trong hương ước…”. 

Anh Mùa A Sàng cũng như rất nhiều người dân khác trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có những thay đổi tích cực trong suy nghĩ, trong phát triển kinh tế hộ từ tham gia thực hiện các nội dung của Phong trào "TDĐKXDĐSVH”. Hàng năm, Ban Chỉ đạo Phong trào cấp huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy chế đề ra. 

Triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện Phong trào của cấp trên, đồng thời tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Phong trào. Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện được phân công phụ trách các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào tại cơ sở, trực tiếp đôn đốc các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện rà soát, nâng cao chất lượng Phong trào. Vì vậy, các nội dung của Phong trào đều thu được kết quả đáng khích lệ. 

Nổi bật là Phong trào "Đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”. Trong năm qua, bên cạnh các nguồn vốn vay của ngân hàng, nhiều dự án phát triển kinh tế của tổ chức đoàn thể, sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. 

Nhiều mô hình phát triển kinh tế như: mô hình hỗ trợ nuôi dê của Hội Cựu chiến binh, mô hình ngân hàng bò của Hội Chữ thập đỏ hay các mô hình trồng cây sơn tra, thảo quả, chăn nuôi lợn, gà đen... mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều gia đình thoát nghèo bền vững. Năm 2020, huyện có 8,54% hộ thoát nghèo, giải quyết cho các hộ vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng số tiền 200 tỷ đồng; xóa 121 nhà tạm, nhà dột nát góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. 

Bên cạnh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, người dân Mù Cang Chải còn thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và thực hiện quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng bản, tổ dân phố văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo bà con nhân dân, tỷ lệ đăng ký đầu năm tăng cao, nhiều bản, tổ dân phố đăng ký đạt tới 90%. 

Tại các cơ quan, đơn vị, việc thực hiện Phong trào đã góp phần thắt chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên thực hiện cải cách hành chính, cải tiến tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức và người lao động tạo động lực thúc đẩy, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công tác trên mọi lĩnh vực. 

Từ việc gắn tiêu chí danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với các danh hiệu thi đua khác đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo động lực thúc đẩy Phong trào phát triển.

Năm 2021, Mù Cang Chải phấn đấu 76% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 71,4% bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, 86,1% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, thu hút 20% trở lên số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Vì vậy, thời gian tới, huyện sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào "TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” trên cơ sở bổ sung nội dung, tiêu chí thực hiện góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao hiệu quả Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo” gắn với việc huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các loại văn hóa phẩm phản động, độc hại, các hoạt động văn hóa thiếu lành mạnh trên địa bàn... 

Đồng chí Trịnh Thế Bình - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện khẳng định: "Bên cạnh đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản, tổ dân phố văn hóa đi vào chiều sâu, chất lượng; xây dựng và phát động Phong trào "Người tốt, việc tốt” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; huy động các nguồn lực tham gia thực hiện Phong trào… Mù Cang Chải sẽ tăng cường sự phối hợp, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những yếu kém, bất cập trong quá trình thực hiện tại cơ sở, để Phong trào TDĐKXDĐSVH thu được kết quả cao hơn nữa, xây dựng địa phương ngày càng đổi mới và phát triển”.

106 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h