Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Thị xã Nghĩa Lộ: Triển khai và tập huấn tổng điều tra kinh tế 2017

13/04/2017 07:28:28 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 12/4/2017, UBND Thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã thông qua việc điều tra thu thập thông tin số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Thị xã trong năm 2017.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến triển khai Quyết định số 1672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo thị xã và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Quán triệt Chỉ thị của UBND tỉnh Yên Bái về việc tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai Tổng điều tra trên toàn địa bàn Thị xã. Đồng thời, các điều tra viên cũng được giới thiệu phương án điều tra; hướng dẫn quy trình lập danh sách trong từng bảng kê; các quy định chung trong quá trình điều tra, các quy định về một số trường hợp đặc thù…nhằm thu thập thông tin chính xác.

Tổng điều tra kinh tế 2017 là cuộc tổng điều tra quan trọng trên phạm vi rộng, được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp trong thời gian từ tháng 3 đến hết tháng 5/2017; Giai đoạn 2 thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản trong thời gian tháng 7/2017; Nghiệm thu phiếu điều tra vào tháng 9/2017.

Cuộc tổng điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thôn tin đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các bộ ngành địa phương. Đồng thời tính toán cả chỉ tiêu thống kê về tổng sản phẩm trong nước GDP, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

426 lượt xem

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h