Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Lục Yên hoàn thành tổng điều tra kinh tế của 188/240 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp

07/05/2021 13:37:29 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 hết sức quan trọng trong việc cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo của ngành thống kê, các bộ, ngành địa phương. Do vậy, ngành Thống kê huyện Lục Yên đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin tại các đơn vị được điều tra trên địa bàn huyện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng điều tra tại trường mầm non Hồng Ngọc, thị trấn Yên Thế

Cuộc Tổng điều tra kinh tế được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 1/3 - 31/5/2021, thu thập thông tin đối với toàn bộ các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Theo phương án và kế hoạch, thời gian điều tra đối với đơn vị sự nghiệp và hiệp hội từ ngày 1/3 - 30/4/2021; doanh nghiệp từ ngày 1/3 - 31/5/2021. Giai đoạn 2, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo từ ngày 1 - 30/7/2021.

Đến thời điểm này, huyện Lục Yên đã hoàn thành tổng điều tra được 188/240 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội… trong đó các đơn vị sự nghiệp đạt 100% kế hoạch, khối doanh nghiệp đạt 122/180 đơn vị. 

Trong giai đoạn triển khai điều tra, các điều tra viên đã hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc khi nhập thông tin trên phần mềm cho các đơn vị. Các điều tra viên đã tuân thủ theo đúng các quy trình của cuộc Tổng điều tra yêu cầu để thu thập thông tin cho cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 qua đó bảo đảm giai đoạn 1 cuộc Tổng điều tra hoàn thành đúng kế hoạch./.

209 lượt xem
CTV: Khắc Điệp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h