Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Thành phố Yên Bái: Giải quyết việc làm và ổn định việc làm cho trên 1.300 lao động

09/05/2021 07:48:26 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong những tháng đầu năm 2021, thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, số lao động được đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp tăng cao so với yêu cầu kế hoạch đặt ra.

Công nhân Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng hà vận hành thử nghiệm máy sơ chế quế cành

Trong 4 tháng năm 2021, các cấp, các ngành, địa phương và từng người lao động trên địa bàn thành phố Yên Bái đã nỗ lực thực hiện công tác đào tạo, tự đào tạo, giải quyết việc làm. Nhất là thực hiện học nghề, chuyển đổi từ nghề nông nghiệp sang nghề phi nông nghiệp. Nhờ vậy, trong 4 tháng năm 2021, thành phố đã giải quyết việc làm và ổn định việc làm cho 1.306 lao động, bằng 39% chỉ tiêu thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy Yên Bái. Trong đó, giải quyết việc làm qua phát triển kinh tế là 733 lao động, cung ứng ngoài tỉnh 187 lao động, vay vốn tạo việc làm 386 lao động. Số lao động đã tham gia đào tạo và học nghề tại cơ sở, đào tạo chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, đào tạo thông qua các doanh nghiệp, người lao động tự học nghề, truyền nghề là 769 người, đạt 39,2% kế hoạch năm. Lao động chuyển đổi từ nghề nông nghiệp sang nghề phi nông nghiệp là 142 người, đạt 45,8% kế hoạch năm.

Thời gian tới, Thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; triển khai thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. Trước mắt trong năm 2021 phấn đấu chuyển đổi cho trên 310 lao động từ nghề nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tạo việc làm mới và ổn định việc làm cho từ 3.350 lao động trở lên./.

191 lượt xem
CTV: Thanh Nghị

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h