Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Trạm Tấu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2022 đạt 52,18%

22/06/2022 10:43:26 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Năm 2022, huyện Trạm Tấu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 52,18% (mức khá hạnh phúc); tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt 42,38%; tỷ lệ tuổi thọ trung bình đạt 44,5%; tỷ lệ hài lòng về môi trường sống đạt 36,15%.

Ảnh minh họa

Để đạt được mục tiêu này, huyện sẽ tập trung triển khai đồng bộ, tích cực, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; quan tâm đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ hạ tầng thiết yếu.

Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa - xã hội; gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội; xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình và xã hội. Trong đó gắn kết tăng trưởng kinh tế với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Trạm Tấu “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và hành chính công; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình và xã hội.

Cùng với đó, huyện cũng tập trung nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống. Tập trung thực hiện các giải pháo chăm sóc sức khỏe và nâng cao tuổi thọ trung bình cho người dân.

170 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h