Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Điều ước quốc tế

Thỏa thuận khung về triển khai các hoạt động hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (Nước CHXHCN Việt Nam) và chính quyền thành phố Mimasaka (Nước Nhật Bản) giai đoạn 2022 - 2025

12/12/2022 15:32:31 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h