Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách mới. >> Văn bản mới

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023

01/05/2023

CTTĐT - Quy định mới về tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ; quy định mới về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính; sửa đổi, bổ sung nhiều quy định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; quy định vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT; quy định mới về tiêu chuẩn, xếp lương giáo viên… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023

31/03/2023

CTTĐT - Bổ sung thêm bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH; hướng dẫn việc bổ nhiệm, xếp lương viên chức tuyên truyền văn hóa; tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức 2 lần/năm; hướng dẫn mới điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng; Hướng dẫn mới điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng; Quy định mới về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4/2023.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023

01/03/2023

CTTĐT - Từ tháng 3/2023, nhiều chính sách mới quan trọng sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành như: Hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường từ; hướng dẫn về lý do chính đáng được vắng mặt khi khám nghĩa vụ quân sự; danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực khoa học-công nghệ tại địa phương; tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023

01/02/2023

CTTĐT - Từ tháng 2/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành như: hỗ trợ người trồng lúa không thấp hơn 50% kinh phí; quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tăng hệ số trượt giá BHXH năm 2023…

Quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

01/07/2022

CTTĐT - Sửa đổi quy định về báo cáo tình hình thay đổi lao động từ ngày 15/7/2022; Quy định về xây dựng mới khu công nghiệp sinh thái; Hỗ trợ kinh phí học tập, nghiên cứu cho người học tiến sĩ trong nước; Triển khai hình thức hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; Hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo …là những quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2022.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h