Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Đoàn kiểm tra tỉnh Yên Bái kiểm tra, giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới tại Lục Yên

20/09/2022 07:58:12 Xem cỡ chữ Google
Đoàn kiểm tra UBND tỉnh Yên Bái vừa đi kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Lục Yên.

.

Qua báo cáo đến thời điểm này, thực hiện theo Bộ tiêu chí mới của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Yên có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 39,1% số xã toàn huyện, đạt 2/9 tiêu chí của huyện NTM. 

Trong 8 tháng đầu năm, huyện huy động các nguồn lực trên 236,7 tỷ đồng, trong đó vốn cộng đồng dân cư trên 21,2 tỷ đồng. Năm 2022, huyện phấn đấu 3 xã về đích NTM là: Minh Chuẩn, An Lạc và Lâm Thượng. Đến nay, xã Minh Chuẩn đạt 12/19 tiêu chí, xã An Lạc đạt 10/19 tiêu chí và Lâm Thượng đạt 9/19 tiêu chí. 

Tại buổi làm việc, huyện Lục Yên đã kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 –  2025 đối với xã NTM; sớm ban hành hướng dẫn triển khai "Sổ khám bệnh điện tử”; tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn trước để đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao....

Sau khi nghe ý kiến đánh giá của các sở, ngành và các kiến nghị, đề xuất của huyện Lục Yên, đại diện Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh đánh giá cao sự quyết tâm của huyện trong xây dựng NTM. 

Đồng thời nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ vai trò trong xây dựng NTM và vào cuộc một cách tích cực của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức và cùng chung sức tham gia; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội....Các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ với huyện Lục Yên để hoàn thiện các tiêu chí. 

Đối với các đề xuất, kiến nghị của huyện, các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh để hỗ trợ hợp lý, kịp thời. 

Trước đó, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh đã đi kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng NTM tại 2 xã An Lạc, Minh Chuẩn.

Theo Báo Yên Bái

84 lượt xem