Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Báo Đáp nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

20/09/2022 08:01:59 Xem cỡ chữ Google
Bà con đã tích cực chuyển dịch cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, các hình thức tổ chức sản xuất mới đã được hình thành, tạo ra vùng sản xuất tập trung gắn kết giữa sản xuất và chế biến, mang lại giá trị cao.

Trên 183 ha quế được áp dụng quy trình sản xuất quế hữu cơ mang lại giá trị kinh tế cao.

Là xã thuần nông, gặp không ít khó khăn, nhưng với sự chung sức, chung lòng và sự quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã Báo Đáp đã cán đích NTM. 

Ông Trần Đức Tiến - Chủ tịch UBND xã Báo Đáp khẳng định: "Cái được lớn nhất trong xây dựng NTM ở Báo Đáp không phải là trường học, trạm xá hay những con đường bê tông bằng phẳng chạy đến từng thôn, từng nhà mà chính là một tư duy mới trong sản xuất nông - lâm nghiệp. Trước đây, sản xuất rất manh mún, nhỏ lẻ thì nay bà con đã tích cực chuyển dịch cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, các hình thức tổ chức sản xuất mới đã được hình thành, tạo ra vùng sản xuất tập trung gắn kết giữa sản xuất và chế biến, mang lại giá trị cao”. 

Báo Đáp luôn xác định rõ quan điểm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Sau khi đạt xã NTM năm 2015, Báo Đáp bắt tay triển khai thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM. Theo đó, các tiêu chí từng bước được nâng lên, bền vững, diện mạo của xã NTM thay đổi rõ rệt; kinh tế - xã hội phát triển nhanh, đúng hướng. 

Trong sản xuất nông nghiệp, đã hình thành theo vùng sản xuất cây chủ lực tập trung, sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nhất là cây dâu tằm. Thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng được sản phẩm mật ong đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao... 

Đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành một số mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng dâu, nuôi tằm với diện tích dâu 132,3 ha đang cho thu hoạch, mô hình trồng quế với diện tích 198 ha, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng… 

Các mô hình phát triển kinh tế được mở rộng và hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp, các hợp tác xã tạo thành chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa. Nhân dân tích cực áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ… 

Nhờ vậy, số hộ thoát nghèo vươn lên có đời sống khá, giàu ngày càng tăng. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 44,7 triệu đồng/người/năm; năm 2022 chắc chắn đạt không dưới 51 triệu đồng và phấn đấu đến năm 2025 đạt 72 triệu đồng/người/năm trở lên. Kinh tế phát triển cũng đồng nghĩa đời sống tinh thần người dân được nâng lên. 91% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100% số thôn đạt thôn văn hóa; xã đã xây dựng mô hình Câu lạc bộ "Xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Thôn, xóm hạnh phúc”. 

Báo Đáp đã và đang trở thành một vùng quê đáng sống. Kinh tế - xã hội phát triển, đường thôn, xóm được đầu tư xây dựng phẳng phiu; cảnh qua môi trường được đầu tư đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhân dân có điều kiện đóng góp xây dựng NTM nâng cao, đang hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025. 

Báo Đáp đã có sự thay đổi căn bản về quy mô, chất lượng và tư duy sản xuất, từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, hình thành vùng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên và lợi thế của địa phương - đó là cơ sở, là nền tảng để Báo Đáp trở thành xã NTM kiểu mẫu trong tương lai không xa.

Theo Báo Yên Bái

84 lượt xem