Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Minh Chuẩn nỗ lực về đích nông thôn mới

26/09/2022 14:10:33 Xem cỡ chữ Google
Những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên đã phát huy nội lực, đạt được nhiều kết quả tích cực; cơ sở hạ tầng nông thôn được xây dựng đồng bộ, mức sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, an sinh xã hội được bảo đảm...

Nông dân xã Minh Chuẩn phát triển mô hình nuôi gà đen thương phẩm.

Ông Nguyễn Bá Duy - Bí thư Đảng ủy xã Minh Chuẩn cho biết: nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chương trình XDNTM là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Minh Chuẩn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành sát, đúng với tình hình thực tế, góp phần triển khai sâu rộng công tác XDNTM trong toàn hệ thống chính trị. Nhờ vậy, quá trình triển khai thực hiện, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đã mang lại những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2011, bắt đầu triển khai XDNTM, tỷ lệ hộ nghèo xã Minh Chuẩn còn cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, thiếu đồng bộ, nhận thức của người dân không đồng đều... Vì vậy, thời gian đầu, việc triển khai XDNTM của xã gặp nhiều khó khăn. 

Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân. Từng bước làm cho người dân, cộng đồng dân cư nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trong XDNTM. Các phong trào thi đua được tổ chức phát động thường xuyên, phát huy quy chế dân chủ để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. 

Đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã tạo động lực và huy động nhân dân trong xã tham gia hiến đất làm đường giao thông, góp công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi, cứng hóa đường giao thông nông thôn. 

Ông Lương Văn Suy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Chuẩn cho biết: Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia XDNTM như: hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng các bể chứa rác nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường và góp sức cùng xã sớm về đích NTM.

Để người dân có thu nhập ổn định, xã Minh Chuẩn xác định, phát triển sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm và đã tiến hành khảo sát đất đai, nguồn nước. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao và thay đổi tập quán sản xuất manh mún, lạc hậu. Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng đến việc hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, cải tạo vườn tạp, cơ cấu các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế hình thành sản xuất hàng hóa tập trung. 

Từ nguồn vốn Nhà nước đầu tư XDNTM, xã đã tập trung xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Do đó, nhiều công trình cầu, đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, điện, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế... được đầu tư xây mới, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân... Đến nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã ước đạt 39 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,08%; hộ cận nghèo 14,3%...

Các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục, thể thao có nhiều tiến bộ. phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư đã được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia mang lại hiệu quả thiết thực. 

Công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho nhân dân và phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 được triển khai đảm bảo theo quy định. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình ngày một hiệu quả. 

Các hoạt động tình nghĩa và chính sách xã hội luôn được quan tâm. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với XDNTM đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn… Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí NTM. 

Ông Đào Quang Dũng - Chủ tịch UBND xã Minh Chuẩn cho biết: thời gian tới, xã tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước cùng với việc huy động sức dân và phấn đấu đưa xã về đích NTM vào cuối năm nay.

Theo Báo Yên Bái

 

399 lượt xem