Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách thực hiện nông thôn mới >> Kinh tế

Trấn Yên chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn

20/09/2022 08:04:32 Xem cỡ chữ Google
Chủ tịch UBND huyện Trần Đông cho biết: "Hết năm 2021, huyện Trấn Yên đã có 20/20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 62 thôn, bản đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Trấn Yên là huyện đầu tiên trong các tỉnh Tây Bắc được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019”.

Kiên cố hóa đường giao thông nông thôn ở xã Hồng Ca. (Ảnh: T.L)

NTM đã làm thay đổi tích cực, toàn diện; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; dân chủ ở cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; vai trò làm chủ và vị thế của người dân ngày càng được nâng cao trong việc thực hiện XDNTM. XDNTM đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn huyện, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia. 

Đó là những con số rất đẹp và vui, nhưng những biến đổi sâu xa trong tâm hồn mỗi người dân càng đỗi tự hào. Như bao miền quê núi khác, từ một nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, làm theo phong trào thì nay đã hình thành và phát triển rõ nét các loại sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương với khối lượng lớn, giá trị cao. Toàn huyện hiện có trên 18.000 ha quế, bình quân mỗi năm trồng và khai thác trên 1.000 ha, sản lượng quế vỏ khô đạt 4.000 tấn. 

Đồng thời không lớn về diện tích cũng như sản lượng quế nhưng Trấn Yên tập trung phát triển theo chất lượng, hiệu quả kinh tế làm thước đo. Theo đó, huyện đã xây dựng được 8.000 ha quế sản xuất theo hướng hữu cơ, trong đó có 2.000 ha đạt chuẩn quốc tế. Với 20 cơ sở sơ chế, chế biến đảm bảo chất lượng và xuất khẩu sang thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản… với sản lượng hàng ngàn tấn mỗi năm. 

Từ những héc-ta dâu trồng tự phát trên các dải đất soi bãi, nay toàn huyện đã có hàng trăm héc-ta dâu kinh doanh. Không chỉ phát triển vùng dâu nguyên liệu mà còn tập trung nuôi tằm theo kỹ thuật mang lại hiệu quả rất cao, bình quân sản lượng kén mỗi năm đạt trên 700 tấn, giá trị thu gần trăm tỷ đồng. Diện tích dâu không ngừng được mở rộng, thu nhập bình quân 1 ha trồng dâu, nuôi tằm đạt từ 220 - 250 triệu đồng/ha, cao hơn 2,5 - 3 lần so với sản xuất lúa. Hay như vùng tre măng Bát độ với diện tích trên 4.000 ha, trồng tập trung ở xã Hồng Ca, Kiên Thành, Lương Thịnh và Hưng Khánh, mỗi năm cho sản lượng măng tươi đạt 70.000 tấn, sơ chế măng thương phẩm đạt trên 25.000 tấn, giá trị thu được trên 100 tỷ đồng. 

Không chỉ sản xuất đơn thuần mà nông dân trong huyện đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã, Công ty TNHH Vạn Đạt, Công ty cổ phần Yên Thành từ nhiều năm nay theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm bền vững, hiệu quả. Có thể khẳng định, chưa bao giờ, chưa khi nào nông nghiệp, nông dân, nông thôn Trấn Yên lại phát triển mạnh mẽ như những năm gần đây. Người dân nông thôn không còn lo cái ăn hàng ngày mà họ đã đi lên sản xuất lớn, sản xuất hàng hóa và thị trường, xây dựng làng, xã thành những vùng quê đáng sống. 

Để tiếp tục phấn đấu xây dựng trở thành huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thực hiện Phong trào thi đua "Yên Bái chung sức XDNTM" giai đoạn 2021 - 2025, do UBND tỉnh phát động theo Chỉ thị số 16/CT-UBND, huyện phát động Phong trào thi đua với chủ đề "Trấn Yên chung sức XDNTM giai đoạn 2021 - 2025". Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện duy trì 100% số xã đạt chuẩn NTM, 16 xã đạt tiêu chí NTM nâng cao, 6 xã đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu, 90 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp, phát triển nông - lâm nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với XDNTM bền vững, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm (theo chuẩn nghèo của giai đoạn 2021 - 2025); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71%. 

Thi đua huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn. Tạo môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với phương châm "Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, doanh nghiệp là trung tâm, nhà khoa học đồng hành, nông dân là chủ thể". 

Tiếp tục huy động sức dân để chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân trong làm đường giao thông nông thôn theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Tuyên truyền, vận động, định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong tình hình mới với mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. XDNTM là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, mỗi người dân là một chủ thể, đi đầu trong việc tham gia XDNTM. 

Phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, phát huy nội lực để giữ vững những tiêu chí đã đạt được, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, nhất là Phong trào "Trấn Yên chung sức XDNTM giai đoạn 2021 - 2025" là nhân tố đảm bảo cho phát triển nhanh, bền vững, đưa Trấn Yên trở thành huyện phát triển toàn diện.

Theo Báo Yên Bái

567 lượt xem