Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách thực hiện nông thôn mới

Trấn Yên chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn

20/09/2022

Chủ tịch UBND huyện Trần Đông cho biết: "Hết năm 2021, huyện Trấn Yên đã có 20/20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 62 thôn, bản đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Trấn Yên là huyện đầu tiên trong các tỉnh Tây Bắc được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019”.

Phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề

03/08/2022

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới

03/08/2022

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Mù Cang Chải: Cán bộ tăng cường "cùng dân"

18/07/2022

Trên 16.700 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và trên 40.000 lượt người dân tham gia các công trình, phần việc cụ thể tại bản, tổ dân phố, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Phụ nữ Việt Hồng tập trung góp sức 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

27/06/2022

Xác định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã khó, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn nên từ năm 2019, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM; xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã tập trung rà soát đánh giá các tiêu chí, nhất là 2 tiêu chí môi trường, thu nhập bình quân đầu người.

Nghĩa Lợi gỡ “điểm nghẽn” trong tiêu chí môi trường

02/06/2022

Với việc luôn duy trì thực hiện tốt phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường và tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, thôn Bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ đã góp phần tích cực đưa Nghĩa Lợi trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (NTMNC) đầu tiên của thị xã Nghĩa L

Trấn Yên chú trọng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

04/05/2022

Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Trấn Yên. Không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chương trình XDNTM đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức và hành động bảo vệ môi trường của nhân dân tại các địa phương.

Văn Yên đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn

25/04/2022

CTTĐT - Năm 2022, huyện Văn Yên có kế hoạch xây dựng từ 90 km đường giao thông trở lên, trong đợt I/2022 sẽ tiến hành làm 48 km, trong đó huyện sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng tại các xã trong lộ trình, kế hoạch cán đích nông thôn mới năm 2022. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã kiên cố hóa được gần 25 km đường giao thông nông thôn đạt trên 52% kế hoạch và đang là huyện đứng đầu trong toàn tỉnh Yên Bái về tiến độ làm đường giao thông nông thôn trong quý I/2022.

Yên Bình lan tỏa phong trào toàn dân làm đường giao thông nông thôn

14/04/2022

Chỉ trong 3 tháng đầu năm, 22 xã, thị trấn của huyện đã khởi công 125 công trình bê tông hoá đường giao thông, 14 công trình mở mới đường đất và 19 công trình mở rộng mặt đường bê tông.

Ưu tiên hỗ trợ vốn cho các xã, huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới

29/03/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình).