Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách thực hiện nông thôn mới >> Kinh tế

Mù Cang Chải: Cán bộ tăng cường "cùng dân"

18/07/2022 08:22:17 Xem cỡ chữ Google
Trên 16.700 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và trên 40.000 lượt người dân tham gia các công trình, phần việc cụ thể tại bản, tổ dân phố, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ huyện Mù Cang Chải tham gia trồng rừng trong “Ngày cuối tuần cùng dân”.

Đồng chí Đào Thị Thu Thủy - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết: "Qua mô hình Ngày cuối tuần cùng dân (NCTCD), các địa phương của huyện đã huy động tổng hợp sức người, sức của, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh giúp đỡ xã; các đơn vị, địa phương kết nghĩa trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), góp phần thay đổi diện mạo nông thôn”. 

Theo đó, thời gian qua, cán bộ các cơ quan, đơn vị của huyện đã đóng góp ngày công, hỗ trợ vật liệu cùng nhân dân làm đường nông thôn, tu sửa nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách; tuyên truyền, vận động nhân dân di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở. 

Kết quả, trong 2 năm qua, xã Nậm Khắt hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM; có 4 bản được công nhận bản NTM gồm: bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình; bản Thái, xã Khao Mang; bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông; bản Trống Là, xã Hồ Bốn. Có 7 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh; trong đó, có 5 sản phẩm đạt 3 sao, 2 sản phẩm đạt 4 sao; thành lập 15 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã, 247 tổ hợp tác, nâng tổng số doanh nghiệp toàn huyện lên 54 doanh nghiệp, 43 hợp tác xã và 511 tổ hợp tác. 

Từ tháng 6 năm 2019 đến nay, Mù Cang Chải tổ chức trên 3.000 lượt các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tham dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ cơ sở theo Quy định số 13-QĐ/HU và Quy định số 02-QĐ/HU của Huyện ủy. 

Đã có trên 16.700 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và trên 40.000 lượt người dân tham gia các công trình, phần việc cụ thể tại bản, tổ dân phố; tổ chức 8.000 buổi tuyên truyền với trên 300.000 lượt người nghe; tập trung triển khai các hoạt động như: tham gia dự sinh hoạt cùng chi bộ bản, họp bản; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến, đề xuất, góp ý của nhân dân về các chương trình đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. 

Tham gia cùng nhân dân tu sửa, dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh, đường bản, nhà sinh hoạt cộng đồng; tu sửa, khơi thông các mương thủy lợi sản xuất; đổ bê tông gần 35 km đường nông thôn và 130,9 km đường đặc thù; duy trì trên 26 km đường điện thắp sáng đường quê; 77 mô hình tuyến đường tự quản; trồng trên 15.000 cây xanh; trên 80 km đường hoa tại các bản, tổ dân phố, làm cho diện mạo nông thôn của huyện ngày một khởi sắc...

Góp phần phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, khi thực hiện mô hình NCTCD, các cơ quan, đơn vị của huyện đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp về bản, hộ gia đình, nơi sản xuất, đồng ruộng để hướng dẫn kỹ thuật, cách phòng, chống dịch bệnh, di dời chuồng trại xa nhà….

Đồng chí Phạm Tiến Lâm - Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mù Cang Chải cho biết: "Thực hiện NCTCD, chúng tôi đã quan tâm tuyên truyền chuyển giao khoa học và công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu các cây, con giống mới cho năng suất cao; hỗ trợ, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn ưu tiên để phát triển kinh tế. Tuyên truyền bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp phục vụ phát triển du lịch”.  

"Qua triển khai tích cực các hoạt động thực hiện mô hình NCTCD, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, chất lượng, năng suất cây trồng, vật nuôi đều tăng lên, năm sau cao hơn năm trước; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, xuất hiện nhiều tấm gương vươn lên làm kinh tế giỏi, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Các hoạt động của NCTCD cũng là động lực để Mù Cang Chải phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra” - đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết.

233 lượt xem
1