Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020

Nâng cao chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

16/12/2019

Trong 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn trên toàn tỉnh đã được các địa phương đặc biệt chú trọng. Các địa phương đã ưu tiên nguồn lực đầu tư để xây dựng mới, nâng cấp góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Xây dựng nông thôn mới: thúc đẩy phát triển sản xuất

16/12/2019

CTTĐT- Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, cái nhìn thấy rõ nhất trong xây dựng nông thôn mới chính là việc thúc đẩy các hình thức phát triển sản xuất. Những mô hình liên kết đã phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho thành viên, người lao động.

Nhiều kinh nghiệm quý trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Yên

16/12/2019

CTTĐT - Tuyên truyền, vận động đế người dân thấy được vai trò chủ thế của mình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó người dân tích cực, tự giác tham gia các hoạt động, phong trào và đóng góp kinh phí, công sức, đất đai, tài sản khác để xây dựng nông thôn mới. Kết hợp với việc biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biếu ở cơ sở…là một trong nhiều kinh nghiệm quý trong triển khai xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Yên.

Công bố xã Lương Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới

18/11/2019

Sáng ngày 16/11/2019, UBND huyện Trấn Yên đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận xã Lương Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đường nông thôn mới ở Tân Hương

18/11/2019

Sau 9 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn xã Tân Hương (Yên Bình) đã có nhiều khởi sắc. Nổi bật trong thực hiện chương trình XDNTM là việc làm đường giao thông nông thôn.

Công nhận xã Yên Thái đạt chuẩn Nông thôn mới

18/11/2019

Sáng 15/11, UBND huyện Văn Yên đã tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Yên Thái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Hội nghị thẩm định xã Hòa Cuông (huyện Trấn Yên) đạt chuẩn nông thôn mới

10/09/2019

Chiều 6/9, Hội đồng Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã tiến hành thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên.