Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Trạm Tấu - vận động can thiệp giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 11 xã đặc biệt khó khăn

22/05/2020 15:49:48 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Vừa qua, huyện Trạm Tấu đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động tuyên tuyền vận động làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 11 xã và 54 thôn đặc biệt khó khăn.

Chi đoàn trong xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu tổ chức ký cam kết thi đua xây dựng chi đoàn

Mục tiêu cụ thể giảm 2% số cặp tảo hôn so với năm 2019, cơ bn không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Theo đó các chỉ tiêu gồm: 100% lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành, tổ chức xã hội, những người có uy tín trong cộng đồng được cung cấp thông tin và kiến thc về Luật Hôn nhân và gia đình, tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thng; cam kết thực hiện quy định về tuổi kết hôn, chng tảo hôn, chng kết hôn cùng huyết thống; 90% các bậc cha, mẹ, các cặp vợ chng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin và kiến thức về phòng chng tảo hôn và hôn nhân cận huyết;  80% vị thành niên, thành niên được cung cấp thông tin và kiến thức về phòng chổng tảo hốn và hôn nhân cận huyết thống và chăm sóc sức khỏe sinh sản; 85% các bà mẹ, phụ nữ mang thai trước tuổi kết hôn (tảo-hôn) được hướng dẫn chăm sóc thai nghén, sinh con tại cơ sở Y tế và nuôi con bàng sữa mẹ.

Thời gian tuyên truyền bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 đến ngày 20 tháng 12 năm 2020, tại 11 xã, 54 thôn.

Nội dung hoạt động như sau:

Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động với các cuộc họp của Đảng, chính quyền, đoàn thể, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ, thanh niên họp thôn, t chức 2 cuộc/thôn/năm. Tổ chức họp thôn và sinh hoạt Chi bộ tại thôn bản để tuyên truyền: 54 cuộc/54 thôn bản/20 người/cuộc; Tổ chức tuyên truyền hội viên Hội cựu chiến binh 01 cuộc gồm 11 xã; Tổ chức họp sinh hoạt Người cao tuổi 01 cuộc gồm 10 xã; Duy trì tuyên truyền câu lạc bộ phụ nữ gia đình hạnh phúc: 01 cuộc với 11 câu lạc bộ; Câu lạc bộ thanh niên: 01 cuộc gồm 11 Câu lạc bộ thanh niên; Câu lạc bộ và chi hội Hội Nông dân: 01 cuộc gồm 02 câu lạc bộ và 09 chi hội thôn bản.

Tổ chức truyền thông nhóm nói chuyện chuyên đề về cung cấp thông tin, tuyên truyền   cho các đối tượng có uy tín trong cộng đồng (già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, chức sắc tôn giáo) và nhóm có đối tượng nguy cơ cao về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (các bậc cha mẹ, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên...) tổ chức tuyên truyền 2 nhóm/quý/xã, cụ thể: Tổ chức 01 buổi truyền thông chuyên đề la chọn cho các nhóm đối tượng sau (mỗí nhóm khoảng 15 - 20 người). Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đc biệt là các cặp vợ chồng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; VTN, TN, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ hoặc là đã tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các thôn bản; các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, chức sắc tôn giáo, các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên,...

Tiếp tục tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện quy ước hưởng ước thôn bản về Luật Hôn nhân và gia đình: ng dẫn nhân dân các thôn bản gương mẫu có trách nhiệm của cá nhân và gia đình trong việc thực hiện những quy định của Nhà nước về Luật Hôn nhân và gia đình, bài trừ nạn tảo hôn và kết hôn cận huyết thống thông qua những quy định, hựơng ước, quy ước thôn bàn đã thống nhất xây dựng và thực hiện tốt quy ước. Hướng dẫn cán bộ và nhân dân tại các thôn bản thực hiện tốt các quy định về tui kết hôn, đăng ký kết hôn, cam kết không kết hôn cận huyết thống, thực hiện khai sinh theo quy định và các quy định đảm bảo thực hiện ba không (không sinh con thứ 3 trở lên, không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống).

 

 

372 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »