Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Thu ngân sách 3 tháng đầu năm ước đạt 980 tỷ đồng

29/03/2022 15:26:00 Xem cỡ chữ
3 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách của tỉnh ước đạt trên 980 tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán Trung ương giao, bằng 21,3% dự toán tỉnh giao và tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Mù Cang Chải trao đổi với các tiểu thương tại chợ trung tâm huyện.

Trong đó: Thu cân đối ngân sách là 465,7 tỷ đồng, bằng 28,6% dự toán Trung ương, bằng 21,4% dự toán tỉnh giao và tăng 15,6% so với cùng kỳ. 

Thu tiền đất trả tiền một lần là 20,4 tỷ đồng, bằng 13,6% dự toán tỉnh giao và bằng 33,6% so với cùng kỳ. 

Thu xổ số kiến thiết là 12,7 tỷ đồng, bằng 47,1% so với dự toán Trung ương giao, bằng 38,5% dự toán tỉnh giao và tăng 82,2% so với cùng kỳ. 

Thu tiền sử dụng đất là 394 tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán Trung ương giao, bằng 21,4% so với dự toán tỉnh giao và tăng 77,9% so với cùng kỳ.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 87,2 tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán Trung ương, bằng 21,8% dự toán tỉnh giao và tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Theo Báo Yên Bái