Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công bố - Giới thiệu

* Yên Bái sưu tầm nhiều tài liệu quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ

23/04/2024 07:52:32 Xem cỡ chữ Google

 

 

                       Video tại đường link:        https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-suu-tam-nhieu-tu-lieu-quy-trong-chien-dich-dien-bien-phu-98766.media

 

Nguồn: Website Đài phát thanh và truyền hình Yên Bái

 

 

 

0 lượt xem