Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công bố - Giới thiệu

Đổi tên Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao tỉnh thành Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Yên Bái

13/05/2024 08:38:01 Xem cỡ chữ Google
Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Sở Văn hóa Thông tin là các tên gọi trước đây của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái hiện nay.

4 tỉnh Tây Bắc đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại – Nguồn internet

Ngày 05 tháng 5 năm 1994, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái căn cứ Nghị định số 11/CP ngày 28/11/1992 của Chính phủ, Thông tư số 509/TT-LB ngày 07/8/1993 của Liên bộ Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng cục Thể dục - Thể thao Trung ương hướng dẫn về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao địa phương ban hành Quyết định đổi tên Sở Văn hóa - Thông tin -Thể thao tỉnh thành Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Yên Bái.

Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Yên Bái là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác văn hóa - thông tin trong tỉnh. Sở chịu sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa - Thông tin.

Sở Văn hóa Thông tin tỉnh là cơ quan có đủ tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh.

          Sở Văn hóa Thông tin tỉnh có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ quản lý, các tổ chức số lao động hiện có, tài sản, vật tư trang thiết bị đã và đang thực thi phục vụ cho công tác thể dục - thể thao nay giao cho Sở Thể dục thể thao tỉnh trực tiếp quản lý.

 

Quyết định số 45 QĐ.UB ngày 05 tháng 5 năm 1994 của UBND tỉnh Yên Bái

 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái xin giới thiệu tới quý độc giả Quyết định số 45/QĐ.UB ngày 05 tháng 5 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đổi tên Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao tỉnh thành Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Yên Bái. Tài liệu thuộc Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch tỉnh Yên Bái. Kính mời quý độc giả đến nghiên cứu, sử dụng./.

 

Đoàn Thị Khánh 

 

 

0 lượt xem