Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công bố - Giới thiệu

Thành lập 4 phường của thị xã Yên Bái, tỉnh Hoàng Liên Sơn

13/05/2024 08:52:59 Xem cỡ chữ Google
Năm 2023, theo Quyết định số 1039/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Yên Bái đã được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Yên Bái (phạm vi gồm toàn bộ thành phố Yên Bái hiện hữu, trong đó, khu vực nội thành dự kiến gồm có 9 phường hiện hữu và 3 xã: Giới Phiên, Tân Thịnh và Văn Phú).

Ảnh nguồn Báo Điện tử Chính Phủ

Ở thời kỳ tỉnh Hoàng Liên Sơn, năm 1980  lúc đó thành phố Yên Bái mới chỉ là thị xã với 4 phường đầu tiên mới được thành lập gồm:

            - Phường Hồng Hà (Tiểu khu Nguyễn Phúc hiện nay)

            - Phường Nguyễn Thái Học (Tiểu khu Thành Công hiện nay)

            - Phường Minh Tân (tiểu khu Đoàn kết hiện nay)

            - Phường Yên Thịnh (Tiểu khu Thống nhất hiện nay)

 

Từ khi thành lập 4 đơn vị hành chính cơ sở ở nội thị của thị xã Yên Bái đầu tiên, nay thị xã Yên Bái đã trở thành thành phố đô thị loại II với 11 đơn vị hành chính xã, phường. Sự trưởng thành, lớn mạnh của một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Yên Bái là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái, luôn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; xứng tầm là đầu tàu, động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu Quyết định số 1364/QĐTC ngày 02/10/1981 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn về việc thành lập phường ở thị xã Yên Bái, tỉnh Hoàng Liên Sơn. Quý độc giải có nhu cầu thông tin trong quyết định xin mời đến Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái làm thủ tục nghiên cứu, sử dụng./.

 

 Đặng Hương

 

 

0 lượt xem