Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công bố - Giới thiệu

Quyết định thành lập trường Thanh niên Dân tộc vừa học vừa làm cấp I – II huyện Mù Cang Chải

22/05/2024 10:49:45 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chỉ thị số 64-TTg ngày 31 tháng 8 năm 1965 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và mở rộng hệ thống trường thanh niên dân tộc. Ngày 02 tháng 10 năm 1971, Uỷ ban hành chính tỉnh Nghĩa Lộ đã ban hành Quyết định số 937/QĐ về việc thành lập trường Thanh niên Dân tộc vừa học vừa làm cấp I-II huyện Mù Cang Chải

Ảnh nguồn Intetnet

            Trường Thanh niên Dân tộc vừa học vừa làm cấp I-II huyện Mù Cang Chải, chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban hành chính huyện Mù Cang Chải và chịu sự chỉ đạo của Ty Giáo dục về chuyên môn, nghiệp vụ.

            Quy mô của trường là 100 học sinh hàng năm. Những năm đầu trường chỉ mở cấp I với quy mô từ 60 đến 80 học sinh (chưa mở cấp II).

            Mục đích và nhiệm vụ chủ yếu của trường là lấy phương thức vừa học vừa làm mà giáo dục, rèn luyện những nam, nữ thanh niên các dân tộc trong huyện từ 15 đến 25 tuổi, đào tạo họ thành những lực lượng lao động mới có văn hóa, có sức khỏe để làm nòng cốt trong các hợp tác xã của huyện và thành lực lượng dự trữ cho việc đào tạo cán bộ dân tộc của huyện, của tỉnh

Quyết định số 937/QĐ  ngày 02 tháng 10 năm 1971 của Uỷ ban hành chính tỉnh Nghĩa Lộ về việc thành lập trường Thanh Niên dân tộc vừa học vừa làm cấp I-II huyện Mù Cang Chải

Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Yên Bái xin giới thiệu tới Qúy độc giả Quyết định số 937/QĐ ngày 02 tháng 10 năm 1971 của Uỷ ban hành chính tỉnh Nghĩa Lộ về việc thành lập trường Thanh niên Dân tộc vừa học vừa làm cấp I-II huyện Mù Cang Chải. Tài liệu thuộc Phông Uỷ ban hành chính tỉnh Nghĩa Lộ, hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch  sử tỉnh Yên Bái, trân trọng kính mời độc giả đến nghiên cứu, sử dụng./.

Hoàng Quyên

 

 

0 lượt xem