Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công bố - Giới thiệu

Nghị định của Chính phủ về việc thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

28/05/2024 22:06:51 Xem cỡ chữ Google
Huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải là hai huyện miền núi nằm giáp nhau thuộc tỉnh Yên Bái. Thành lập Thị trấn huyện lỵ Trạm Tấu và Thị trấn huyện lỵ Mù Cang Chải thành Trung tâm giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định chính trị và giữ vững an ninh quốc phòng; là tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển của huyện nói riêng và của toàn tỉnh Yên Bái nói chung.

Bản đồ hành chính tỉnh Yên Bái (Nguồn: Internet)

Ngày 09/5/1998, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Nghị định số 27/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Thành lập Thị trấn Trạm Tấu - thị trấn huyện lỵ huyện Trạm Tấu trên cơ sở 372,5 ha diện tích tự nhiên và 2.863 nhân khẩu của xã Hát Lừu.

Địa giới hành chính thị trấn Trạm Tấu: Đông giáp xã Hát Lừu; Tây giáp xã Bản Công, Nam giáp xã Hát Lừu, Bắc giáp xã Hát Lừu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Hát Lừu có 1.461,7 ha diện tích tự nhiên và 2.580 nhân khẩu.

 

2. Thành lập thị trấn Mù Cang Chải - thị trấn huyện lỵ huyện Mù Cang Chải trên cơ sở 407 ha diện tích tự nhiên và 1.132 nhân khẩu của xã Mồ Dề; 335 ha diện tích tự nhiên và 905 nhân khẩu của xã Kim Nọi.

Thị trấn Mù Cang Chải có 742 ha diện tích tự nhiên và 2.037 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Mù Cang Chải: Đông giáp xã Mồ Dề; Tây giáp xã Kim Nọi, Nam giáp các xã Chế Cu Nha và Kim Nọi, Bắc giáp xã Mồ Dề.

Nghị định số 27/1998/NĐ-CP ngày 09/5/1998 của Chính phủ

 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu đến quý độc giả Nghị định số 27/1998/NĐ-CP ngày 09/5/1998 của Chính phủ./.

Phạm Hương

 

 

0 lượt xem