Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công bố - Giới thiệu

Quyết định thành lập Nông trường quốc doanh Liên Sơn tỉnh Nghĩa Lộ năm 1970

04/03/2024 10:30:49 Xem cỡ chữ Google
Ngày 26 tháng 3 năm 1970, Uỷ ban hành chính tỉnh Nghĩa Lộ đã ban hành Quyết định số 93/QĐ về việc thành lập Nông trường Quốc doanh Liên Sơn tỉnh Nghĩa Lộ thuộc phạm vi các xã Nậm Búng, Gia Hội, Sơn Lương và Sơn A, huyện Văn Chấn.

Cảnh thu hái chè tại Nông trường Liên Sơn – Ảnh Internet

 

Nông trường chịu sự chỉ đạo về mọi mặt của Phòng Nông trường tỉnh và sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông trường. Nông trường là một đơn vị kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập do vốn địa phương đầu tư và cấp thẳng cho nông trường kể từ ngày 01/3/1970.

Nông trường có nhiệm vụ: Trồng 350 ha đến 600/ha cây chè, nuôi 1500 con bò thịt; trồng 90/ha đồng cỏ. Trong các năm sau sẽ trồng 15/ha đến 20/ha cam, nuôi 15 đến 20 con bò sữa lai-sin, và đến cuối kỳ kế hoạch sẽ đạt 1.500 con lợn. Ngoài ra Nông trường còn trồng 82 ha đến 210 ha hoa màu lương thực và nuôi 150 đến 300 đầu lợn để tự túc trong phạm vi toàn nông trường.

Nông trường phải chấp hành đầy đủ các chế độ, chính sách thể lệ, cùng các quy định khác của Đảng và Nhà nước trên mọi mặt công tác thuộc nội bộ của nông trường và có liên quan đến nhân dân, các hợp tác xã nông nghiệp và cơ quan Nhà nước, đồng thời chịu trách nhiệm trước Phòng Nông trường tỉnh và Ủy ban hành chính tỉnh về việc thực hiện kiện toàn bộ kế hoạch của nông trường xây dựng hàng năm đã được Ủy ban hành chính tỉnh duyệt. Nông trường được khắc dấu, mở tài khoản dùng phạm vị trách nhiệm của mình.

 

 

 

Quyết định số 93/QĐ, ngày 26 tháng 3 năm 1970 Uỷ ban hành chính tỉnh Nghĩa Lộ về việc thành lập Nông trường Quốc doanh Liên Sơn tỉnh Nghĩa Lộ

 

Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Yên Bái xin giới thiệu tới Qúy độc giả Quyết định số 93/QĐ, ngày 26 tháng 3 năm 1970 của Uỷ ban hành chính tỉnh Nghĩa Lộ về việc thành lập Nông trường Quốc doanh Liên Sơn tỉnh Nghĩa Lộ. Tài liệu thuộc Phông Uỷ ban hành chính tỉnh Nghĩa Lộ, hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch tỉnh Yên Bái, trân trọng kính mời độc giả đến khai thác, sử dụng./.

Hoàng Quyên

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 lượt xem