Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • TÓM TẮT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA TW, CỦA TỈNH YÊN BÁI HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP, HTX BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19
 • CÁC CHÍNH SÁCH CỦA TRUNG ƯƠNG
 • 1. Nhóm chính sách về tín dụng

  Số Văn bản

  Cơ quan ban hành

  Trích yếu

  Tệp đính kèm

  Nghị quyết số 42/NQ-CP

  Chính phủ

  Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

  NQ42

  Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

  Chính phủ

   

  Về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

  QĐ15

  Thông tư 01/2020/TT-NHNN

  NHNN Việt Nam

  Về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid – 19

  TT01

  Quyết định số 420/QĐ-NHNN

  NHNN Việt Nam

  Về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

  QĐ420

   

  2. Nhóm chính sách về thuế

  Số Văn bản

  Cơ quan ban hành

  Trích yếu

  Tệp đính kèm

  Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

  Chính phủ

  Về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất;

  NĐ41

  Quyết định số 155/QĐ-BTC

  Bộ trưởng Bộ Tài chính

  Về việc ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu do chủng mới của virus corona gây ra;

  QĐ155

  Văn bản số 897/TCT-QLN

  Tổng Cục thuế

  Gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19;

  VB897

  Văn bản số 864/TCHQ-TXNK

  Tổng cục Hải quan

  Về việc thực hiện miễn thuế theo Quyết định số 155/QĐ-BTC.

  VB864

   

  3. Nhóm chính sách về đất đai

  Số Văn bản

  Cơ quan ban hành

  Trích yếu

  Tệp đính kèm

  Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

  Chính phủ

  Về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

  NĐ41

   

  4. Nhóm chính sách về bảo hiểm xã hội, lao động việc làm

  Số Văn bản

  Cơ quan ban hành

  Trích yếu

  Tệp đính kèm

  Nghị quyết số 42/NQ-CP

  Chính phủ

  Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid;

  NQ42

  Văn bản số 797/LĐTBXH-BHXH

  Bộ lao động TBXH

  Về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19;

  VB797

  Văn bản số 860/BHXH-BT

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

  VB860

  Văn bản số 245/TLĐ

  Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

  Về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

  VB245

   

  5. Nhóm chính sách về hỗ trợ sản xuất kinh doanh khác

  Số Văn bản

  Cơ quan ban hành

  Trích yếu

  Tệp đính kèm

  Thông tư 293/2016/TT- BTC

  Bộ Tài chính

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ;

  TT293

  Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL

  Bộ Công Thương

  Về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

  CV2698

   

 • CÁC CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH YÊN BÁI
 • 1. Chính sách của tỉnh hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch Covid-19

  Số Văn bản

  Cơ quan ban hành

  Trích yếu

  Tệp đính kèm

  Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

  Hội đồng nhân dân tỉnh

  Chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

  NQ13

   

  2. Chính sách của tỉnh hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiêp, hợp tác xã

  Số Văn bản

  Cơ quan ban hành

  Trích yếu

  Tệp đính kèm

  Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

  Hội đồng nhân dân tỉnh

  Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025

  NQ09

  Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND

  Hội đồng nhân dân tỉnh

  Chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020

  NQ14

  Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND

  Hội đồng nhân dân tỉnh

  Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện theo quy định

  NQ09

  Hướng dẫn số 01/HD-UBND

  Ủy ban nhân dân tỉnh

  Về thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

  HD01

   

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h