Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc)

 

STT

Tên huyện, xã, thôn

Số thôn ĐBKK

 

Tổng cộng

382

 

Xã có thôn vùng DTTS&MN

 

 

Xã khu vực I

30

 

Xã khu vực II

25

 

Xã khu vực III

327

I

Huyện Lục Yên

 

1

Xã Tân Phượng

III

 

Thôn Lũng Cọ

 

 

Thôn Bó Mi

 

 

Thôn Khe Pháo

 

 

Thôn Khe Bín

 

 

Thôn Khing Khun

 

2

Xã Phúc Lợi

III

 

Thôn 3 Túc

 

 

Thôn 1 Vàn

 

 

Thôn 2 Vàn

 

 

Thôn 3 Vàn

 

 

Thôn 4 Vàn

 

 

Thôn 1 Thuồng

 

 

Thôn 2 Thuồng

 

 

Thôn 3 Thuồng

 

 

Thôn 4 Thuồng

 

3

Xã Lâm Thượng

III

 

Thôn Nặm Chắn

 

 

Thôn Hin Lạn

 

 

Thôn Thâm Pất

 

 

Thôn Nà Kèn-Năm Trọ

 

 

Thôn Nà Lay

 

4

Xã Minh Chun

III

 

Thôn Khánh Trong

 

 

Thôn Nà Mác

 

 

 

 

STT

Tên huyện, xã, thôn

Số thôn ĐBKK

5

Xã Phan Thanh

III

 

Thôn Năn Kè

 

 

Thôn Hốc Xả

 

 

Thôn Ro

 

6

Xã Tân Lập

III

 

Thôn São

 

 

Thôn Xiêng 1

 

 

Thôn Xiêng 2

 

 

Thôn Úc

 

 

Thôn Hạ Giang

 

 

Thôn Ao Sen Lũng

 

 

Thôn Cát

 

7

Xã Khánh Hòa

III

 

Thôn Kim Long

 

 

Thôn Làng Chạp

 

 

Thôn Khe Pắn

 

 

Thôn Làng Khương

 

 

Thôn Làng Nộc

 

 

Thôn Khe Chung

 

8

Xã Trung Tâm

III

 

Thôn Khe Sài

 

 

Thôn Khe Lạnh

 

 

Thôn Ngòi Thìu

 

 

Thôn Gốc Sâm

 

9

Xã An Phú

II

 

Thôn Đồng Dân

 

10

Xã Minh Tiến

II

 

Thôn Làng Ven

 

 

Thôn Khau Dự

 

 

Thôn Làng Sảo

 

 

Thôn Làng Quị

 

 

Thôn Khuân Pục

 

11

Xã Khánh Thiện

II

 

Thôn Nà Luồng

 

 

Thôn Tông Mộ

 

12

Xã Tô Mậu

II

 

Thôn Trung Tâm

 

 

 

 

STT

Tên huyện, xã, thôn

Số thôn ĐBKK

13

Xã An Lạc

II

 

Thôn Làng Đung

 

 

Thôn Làng Hốc

 

 

Thôn Hàm Rồng

 

14

Xã Động Quan

II

 

Thôn 4

 

 

Thôn 7

 

 

Thôn 10

 

 

Thôn 11

 

 

Thôn 12

 

 

Thôn 13

 

15

Xã Tân Lĩnh

I

 

Thôn 8

 

 

Thôn 9

 

16

Xã Khai Trung

I

 

Thôn Giáp Luồng

 

17

Xã Mường Lai

I

 

Thôn 10

 

II

Huyện Văn Chn

 

1

Xã Tú Lệ

III

 

Thôn Búng Sm

 

 

Thôn Phạ Trên

 

 

Thôn Phạ Dưới

 

 

Thôn Nà Lóng

 

 

Thôn Pom Ban

 

 

Thôn Bản Côm

 

 

Thôn Bản Chao

 

 

Thôn Nước Nóng

 

 

Thôn Bản Mạ Tun

 

2

Xã Nậm Búng

III

 

Thôn Nậm Pươi

 

 

Thôn Nậm Chậu

 

 

Thôn Sài Lương

 

 

Thôn Nậm Cưởm

 

3

Xã Gia Hội

III

 

Thôn Hải Chấn

 

 

Thôn Nam Vai

 

 

 

STT

Tên huyện, xã, thôn

Số thôn ĐBKK

 

Thôn Bản Đồn

 

 

Thôn Chiềng Pằn 1

 

 

Thôn Chiềng Pằn 2

 

 

Thôn Nà Kè

 

 

Thôn Minh Nội

 

 

Thôn Đồng Bú

 

 

Thôn Bản Van

 

4

Xã Nậm Lành

III

 

Thôn Nậm Kịp

 

 

Thôn Tà Lành

 

 

Thôn Giàng Cài

 

 

Thôn Tặc Tè

 

 

Thôn Tộc Cài

 

5

Xã Sơn Lương

III

 

Bản Mười

 

 

Bản Giõng

 

 

Bản Lằm

 

 

Thôn Nà La

 

 

Bản Tủ

 

 

Bản Tành Hanh

 

6

Xã Suối Giàng

III

 

Thôn Giàng A

 

 

Thôn Giàng B

 

 

Thôn Pang Cáng

 

 

Thôn Bản Mới

 

 

Thôn Kang Kỷ

 

 

Thôn Suối Lóp

 

 

Thôn Tập Lăng

 

7

Xã Nậm Mười

III

 

Thôn Nậm Mười

 

 

Thôn Háo Pành

 

 

Thôn Nậm Biếu

 

 

Thôn Làng Cò

 

 

Thôn Liên Sưu

 

 

Thôn Ngã Hai

 

 

Thôn Khe Trang

 

8

Xã Sùng Đô

III

 

 

STT

Tên huyện, xã, thôn

Số thôn ĐBKK

 

Thôn Nà Nọi

 

 

Thôn Ngã Hai

 

 

Thôn Ngã Ba

 

 

Thôn Giàng Pằng

 

 

Thôn Làng Mảnh

 

9

Xã Suối Quyền

III

 

Thôn Suối Bó

 

 

Thôn Suối Bắc

 

 

Thôn Suối Quyền

 

 

Thôn Thm Có

 

 

Thôn Vàng Ngần

 

10

Xã An Lương

III

 

Thôn Mảm 1

 

 

Thôn Mảm 2

 

 

Thôn Suối Dầm

 

 

Thôn Khe Cảnh

 

 

Thôn Khe Trầu

 

 

Thôn Tặng Chan

 

 

Thôn Sài Lương 1

 

 

Thôn Sài Lương 2

 

 

Thôn Sài Lương 3

 

11

Xã Nghĩa Sơn

III

 

Thôn Noong Khoang

 

 

Thôn Nậm Tộc

 

 

Thôn Bản Bẻ

 

 

Thôn Bản Lọng

 

12

Xã Suối Bu

III

 

Thôn Bu Cao

 

 

Thôn Ba Cầu

 

 

Thôn Làng Hua

 

13

Xã Cát Thịnh

III

 

Thôn Pín Pé

 

 

Thôn Khe Kẹn

 

 

Thôn Ba Chum

 

 

Thôn Đồng Hẻo

 

 

Thôn Làng Ca

 

 

Thôn Làng Lao

 

 

 

STT

Tên huyện, xã, thôn

Số thôn ĐBKK

14

Xã Minh An

III

 

Thôn Khe Phưa

 

 

Thôn An Thái

 

 

Thôn An Hợp

 

 

Thôn Đồng Quẻ

 

 

Thôn Đồng Thập

 

 

Thôn Liên Thành

 

15

Xã Bình Thuận

III

 

Thôn Kiến Rịa

 

 

Thôn Trung Tâm

 

 

Thôn Chiềng

 

 

Thôn Đỗng Hảo

 

 

Thôn Buông

 

 

Thôn Quăn

 

 

Thôn Quăn 4

 

 

Thôn Rẹ 1

 

 

Thôn Rẹ 2

 

16

Thị trấn Sơn Thịnh

I

 

Tổ dân phố Sơn Lềnh

 

 

Tổ dân phố Đồng Ban

 

III

Huyện Trạm Tấu

 

1

Xã Bản Công

III

 

Thôn Tà Chử

 

 

Thôn Tà Xùa

 

 

Thôn Kháo Chu

 

 

Thôn Bản Công

 

 

Thôn Sán Trá

 

2

Xã Bản Mù

III

 

Thôn Giàng La Pán

 

 

Thôn Háng Chi Mua

 

 

Thôn Tà Ghênh

 

 

Thôn Mù Cao

 

 

Thôn Mù Thấp

 

 

Thôn Khấu Ly

 

 

Thôn Păng Dê

 

3

Xã Xà Hồ

III

 

Thôn Sáng Pao

 

 

 

STT

Tên huyện, xã, thôn

Số thôn ĐBKK

 

Thôn Háng Thồ

 

 

Thôn Khấu Dê

 

 

Thôn Suối Giao

 

 

Thôn Háng Xê

 

 

Thôn Trống Khua

 

 

Thôn Tà Đằng

 

4

Xã Trạm Tấu

III

 

Thôn Tấu Trên

 

 

Thôn Tấu Dưới

 

 

Thôn KM 14+17

 

 

Thôn Mo Nhang+Km21

 

5

Xã Pá Hu

III

 

Thôn Cang Dông

 

 

Thôn Tà Tầu

 

 

Thôn Pá Hu

 

 

Thôn Háng Gàng

 

6

Xã Pá Lau

III

 

Thôn Tàng Ghênh

 

 

Thôn Pá Lau

 

 

Thôn Háng Tây

 

 

Thôn Giao Lâu

 

7

Xã Túc Đán

III

 

Thôn Háng Tầu

 

 

Thôn Pa Te

 

 

Thôn Làng Linh

 

 

Thôn Pá Khoang

 

 

Thôn Tống Trong

 

 

Thôn Tống Ngoài

 

8

Xã Phình Hồ

III

 

Thôn Suối Xuân

 

 

Thôn Tà Chử

 

 

Thôn Chí Lư

 

9

Xã Làng Nhì

III

 

Thôn Làng Nhì

 

 

Thôn Đề Chơ

 

 

Thôn Tà Chơ

 

 

Thôn Chống Tầu

 

 

 

STT

Tên huyện, xã, thôn

Số thôn ĐBKK

 

Thôn Háng Đay

 

lo

Xã Tà Xi Láng

III

 

Thôn Tà Đằng

 

 

Thôn Chống Chùa

 

 

Thôn Xá Nhù

 

 

Thôn Tà Cao

 

 

Thôn Làng Mảnh

 

ll

Thị trấn Trạm Tấu

I

 

Tổ dân phố số 03

 

l2

Xã Hát Lừu

I

IV

Huyện Mù Cang Chải

 

l

Xã Lao Chải

III

 

Bản Trống Khua

 

 

Bản Hồng Nhì Pá

 

 

Bản Cáng Dông

 

 

Bản Háng Gàng

 

 

Bản Cồ Dề Sang A

 

 

Bản Cồ Dề Sang B

 

 

Bản Tà Ghênh

 

 

Bản Hú Trù Lình

 

 

Bản Đề Sủa

 

 

Bản Lao Chải

 

 

Bản Dào Cu Nha

 

 

Bản Dào Xa

 

 

Bản Xéo Dì Hồ A

 

 

Bản Xéo Dì Hồ B

 

2

Xã Hồ Bn

III

 

Bản Trống Là

 

 

Bản Trống Gầu Bua

 

 

Bản Háng Đề Chu

 

 

Bản Trống Trở

 

 

Bản Háng Á

 

3

Xã Chế Tạo

III

 

Bản Chế Tạo

 

 

Bản Tà Dông

 

 

Bản Nả Háng

 

 

Bản Pú Vá

 

 

 

STT

Tên huyện, xã, thôn

Số thôn ĐBKK

 

Bản K Cả

 

 

Bản Háng Tày

 

4

Xã Kim Nọi

III

 

Bản La Phu Khơ

 

 

Bản Dào Xa

 

 

Bản Háng Đăng Dê

 

 

Bản Tà Chơ

 

5

Xã Dế Xu Phình

III

 

Bản Phình Hồ

 

 

Bản Ma Lừ Thàng

 

 

Bản Dế Xu Phình

 

 

Bản Háng Cuốn Rùa

 

6

Xã Nậm Khắt

III

 

Bản Hua Khắt

 

 

Bản Nậm Khắt

 

 

Bản Páo Khắt

 

 

Bản Cáng Dông

 

 

Bản Lả Khắt

 

 

Bản Xua Lông

 

 

Bản Làng Sang

 

 

Bản Pú Cang

 

7

Xã Cao Phạ

III

 

Bản Tà Dông

 

 

Bản Tà Chơ

 

 

Bản Lìm Mông

 

 

Bản Kháo Nhà

 

 

Bản Tà Sung

 

 

Bản Sẻ Sáng

 

 

Bản Lìm Thái

 

8

Xã Nậm Có

III

 

Bản Có Thái

 

 

Bản Có Mông

 

 

Bản Tu San

 

 

Bản Làng Giàng

 

 

Bản Lùng Cúng

 

 

Bản Thào Xa Chải

 

 

Bản Tà Ghênh

 

 

 

STT

Tên huyện, xã, thôn

Số thôn ĐBKK

 

Bản Nậm Png

 

 

Bản Háng Cơ

 

 

Bản Đá Đen

 

 

Bản Mú Cái Hồ

 

9

Xã M Dề

III

 

Bản Cung 11

 

 

Bản Háng Phừ Loa

 

 

Bản Mồ Dề

 

 

Bản Nả Háng

 

 

Bản Mý Háng

 

 

Bản Sáng Nhù

 

 

Bản Háng Sung

 

 

Bản Màng Mủ

 

10

Xã La Pán Tn

III

 

Bản La Pán Tẩn

 

 

Bản Trống Tông

 

 

Bản Trống Páo Sang

 

 

Bản Tà Chí Lừ

 

 

Bản Pú Nhu Háng Sung

 

11

Xã Chế Cu Nha

III

 

Bản Trống Tông

 

 

Bản Chế Cu Nha

 

 

Bản Háng Chua Xay

 

 

Bản Thào Chua Chải

 

 

Bản Dề Thàng

 

12

Xã Púng Luông

III

 

Bản Nả Háng Tủa Chử

 

 

Bản Mý Háng Tủa Chử

 

 

Bản Púng Luông

 

 

Bản Đề Chờ Chua B

 

 

Bản Háng Cơ Bua

 

 

Bản Nả Háng Tâu

 

 

Bản Mý Háng Tâu

 

13

Xã Khao Mang

III

 

Bản Háng Đề Đài

 

 

Bản Khao Mang

 

 

Bản Háng Cháng Lừ

 

 

 

STT

Tên huyện, xã, thôn

Số thôn ĐBKK

 

Bản Háng Bla Ha B

 

 

Bản Nả Dề Thàng

 

 

Bản Séo Mả Pán

 

 

Bản Háng Bla Ha A

 

V

Huyện Yên Bình

 

1

Xã Mỹ gia

III

 

Thôn Đồng Tâm

 

 

Thôn Phú Mỹ

 

2

Xã Xuân Lai

III

 

Thôn Cây Mơ

 

3

Xã Yên Thành

III

 

Thôn Khe Ngang

 

 

Thôn Cối Máy

 

 

Thôn Máy Đựng

 

 

Thôn Khe Cạn

 

 

Thôn Ngòi Khương

 

4

Xã Tân Nguyên

III

 

Thôn Đèo Thao

 

 

Thôn Khe Cọ

 

 

Thôn Trại Phung

 

 

Thôn Đông Ké

 

5

Xã Ngọc Chấn

II

 

Thôn Thái Y

 

6

Xã Cảm Nhân

II

 

Thôn Làng Rẫy

 

 

Thôn Quyết Thắng 1

 

 

Thôn Quyết Thắng 2

 

7

Xã Phúc An

II

 

Thôn Làng Cại

 

8

Xã Bảo Ái

I

 

Thôn Ngòi Ngù

 

 

Thôn Ngòi Nhầu

 

 

Thôn Ngòi Ngần

 

9

Xã Xuân Long

I

 

Thôn Nà Ta

 

 

Thôn Tiền Phong

 

 

Thôn Bình An

 

 

 

STT

Tên huyện, xã, thôn

Số thôn ĐBKK

VI

Thị xã Nghĩa Lộ

 

l

Xã Thạch Lương

I

 

Thôn Nậm Tăng

 

 

Thôn Nà Đường

 

 

Thôn Nà Ban

 

2

Xã Phúc Sơn

I

 

Thôn Điệp Quang

 

 

Thôn Bản Muông

 

 

Thôn Bản Hán

 

 

Thôn Bản Thón

 

3

Phường Pú Trạng

I

 

Tổ dân phố Bản Noỏng

 

 

Tổ dân phố Bản Noọng

 

 

Tổ dân phố Bản Ten

 

4

Xã Nghĩa Phúc

I

 

Thôn Bản Bay

 

VII

Huyện Văn Yên

 

l

Xã Đại Sơn

III

 

Thôn Đá Đứng

 

 

Thôn Làng Bang

 

2

Xã Viễn Sơn

III

 

Thôn Tháp Con

 

 

Thôn Tháp Cái

 

3

Xã Mỏ Vàng

III

 

Thôn Giàn Dầu

 

 

Thôn Khe Hóp

 

 

Thôn Khe Đâm

 

 

Thôn Khe Lóng 2

 

 

Thôn Khe Lóng 3

 

4

Xã Châu Quế Hạ

III

 

Thôn Phát

 

 

Thôn Bản Tát

 

 

Thôn Nhược

 

 

Thôn Mộ

 

 

Thôn Khe Pháo

 

 

Thôn Pha Trạc

 

 

Thôn Khe Bành

 

 

 

STT

Tên huyện, xã, thôn

Số thôn ĐBKK

5

Xã Phong Dụ Thượng

III

 

Thôn Cao Sơn

 

 

Thôn Thượng Sơn

 

 

Thôn Khe Mạng

 

 

Thôn Khe Dẹt

 

 

Thôn Bản Lùng

 

 

Thôn Khe Táu

 

6

Xã Châu Quế Thượng

III

 

Thôn Ngòi Lẫu

 

 

Thôn Trạng Xô

 

 

Thôn Ngòi Nhầy

 

 

Thôn Ao Ếch

 

 

Thôn Khe Sán

 

7

Xã Phong Dụ Hạ

III

 

Thôn Khe Lầu

 

 

Thôn Khe Kìa

 

 

Thôn Làng Cang

 

 

Thôn Khe Hao

 

8

Xã Nà Hu

III

 

Thôn Bản Tát

 

 

Thôn Trung Tâm

 

 

Thôn Ba Khuy

 

9

Xã Lang Thíp

III

 

Thôn Bo

 

 

Thôn Thíp Dạo

 

 

Thôn Bùn Dạo

 

 

Thôn Làng Đam

 

 

Thôn Liên Sơn

 

10

Xã Xuân Tầm

II

 

Thôn Khe Chung

 

 

Thôn Khe Đóm

 

11

Xã Tân Hợp

I

 

Thôn Làng Câu

 

 

Xã Đông An

I

 

Thôn Đập Dóm

 

VIII

Huyện Trấn Yên

 

1

Xã Lương Thịnh

I

 

 

STT

Tên huyện, xã, thôn

Số thôn ĐBKK

 

Thôn Khe Cá

 

2

Xã Hồng Ca

I

 

Thôn Khe Ron

 

 

Thôn Khe Tiến

 

 

Thôn Hồng Lâu

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h