Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Trạm Tấu: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng cao gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

  CTTĐT - Trạm Tấu là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái và là một trong những huyện nghèo của cả nước với trên 94% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trình độ dân trí không đồng đều, sinh sống không tập trung, người dân thiếu đất sản xuất, số hộ nghèo và cận nghèo chiếm tới trên 80%. Bên cạnh đó địa hình bị chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn, huyện thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai. Đây là những khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và công tác giảm nghèo của huyện.

 • Yên Bái hoàn thành 732 nhà Đại đoàn kết cho hộ người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn

  Tính đến ngày 14/9, toàn tỉnh đã có 777/780 nhà khởi công theo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020.

 • Hội phụ nữ Yên Bái thi đua xóa đói giảm nghèo

  Hội phụ nữ Yên Bái thi đua xóa đói giảm nghèo

  CTTĐT - 5 năm qua, cùng với phụ nữ cả nước và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cấp Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh luôn sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là: “Làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; “Phụ nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”

 • Phụ nữ huyện Yên Bình giúp nhau xóa đói giảm nghèo

  CTTĐT - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Yên Bình đã hỗ trợ nhiều hội viên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bằng những việc làm thiết thực.

 • Thị xã Nghĩa Lộ: Vốn tín dụng giúp người dân thoát nghèo

  Nhờ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách chương trình giảm nghèo mà tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của thị xã Nghĩa Lộ đã giảm dần qua các năm, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Có được những kết quả đó phải kể đến một phần đóng góp không nhỏ của chương trình tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ nguồn vốn tín dụng, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững với các mô hình sản xuất hiệu quả, từng bước nâng cao cuộc sống.

 • Mù Cang Chải phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo

  Trong giai đoạn 2016 - 2020, chương trình giảm nghèo được huyện Mù Cang Chải thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 8,4%/năm, vượt gần 2% so với mục tiêu, thu nhập bình quân đầu người đạt 20,44 triệu đồng/người/năm, tăng 7,4 triệu đồng/người so với năm 2015.

 • Xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải nỗ lực giảm nghèo

  CTTĐT - Trong những năm gần đây xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Xem thêm tin >>
Đang cập nhật....