Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • 131 - “cú huých” giảm nghèo

  Chúng ta đã trải qua một năm nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả đạt được vẫn là cơ bản và Yên Bái đã nỗ lực thực hiện đầy đủ, hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững (GNBV). Thông qua các chương trình, dự án, giúp hộ nghèo thay đổi tư duy sản xuất, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

 • Yên Bái giảm 6,12% hộ nghèo

  Ngày 3/1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổng kết công tác lao động, người có công (NCC) và xã hội năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 • Phụ nữ Mù Cang Chải chung tay hành động vì phụ nữ nghèo

  Đến nay, Hội Phụ nữ huyện đã có 14 mô hình kinh tế tiêu biểu có thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở lên.

 • Yên Bái: Một năm đột phá giảm nghèo

  Là tỉnh miền núi nhiều khó khăn, vì vậy, giảm nghèo luôn là mục tiêu, nhiệm vụ, là yêu cầu trong mỗi giai đoạn phát triển của tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, chưa năm nào công tác giảm nghèo bền vững (GNBV) lại được tỉnh triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và đạt nhiều kết quả như trong năm 2019.

 • Phụ nữ dân tộc thiểu số áp dụng công nghệ 4.0 để giảm nghèo

  Ngày 17/12, các nhà hoạch định, quản lý chính sách, các đối tác phát triển cùng với 49 hợp tác xã (HTX), tổ, nhóm do phụ nữ dân tộc thiểu số quản lý đã chia sẻ kết quả, thách thức, bài học kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong kinh doanh sản xuất và tăng tốc giảm nghèo.

 • Để các hộ nghèo ở thành phố Yên Bái được thụ hưởng chính sách

  Theo số liệu thống kê cuối năm 2018, toàn thành phố Yên Bái có 802 hộ nghèo, 117 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,69%. Mục tiêu, trong năm 2019 thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%.

 • Văn Chấn thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

  CTTĐT - Văn Chấn là một huyện nghèo vùng cao của tỉnh Yên Bái với khoảng 70% dân số là đồng bào các dân tộc Thái, Tày, Dao, Mông… Những năm gần đây, công tác xóa đói giảm nghèo của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng cao.

Xem thêm tin >>
Đang cập nhật....