Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Văn Chấn thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

  CTTĐT - Văn Chấn là một huyện nghèo vùng cao của tỉnh Yên Bái với khoảng 70% dân số là đồng bào các dân tộc Thái, Tày, Dao, Mông… Những năm gần đây, công tác xóa đói giảm nghèo của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng cao.

 • Vai trò quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia

  CTTĐT - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, toàn tỉnh Yên Bái có hơn 41,6 nghìn hộ vay vốn đã vượt qua ngưỡng nghèo, 1.595 học sinh, sinh viên (HSSV) hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, 5.446 lao động được tạo việc làm, hơn 2,4 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách được xây mới… đã khẳng định vai trò quan trọng của tín dụng chính sách (TDCS) trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 • Hội Phụ nữ Yên Bái phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

  CTTĐT - Thông qua hoạt động ủy thác vốn vay hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã thực sự trở thành điểm tựa hỗ trợ và đã giúp hàng ngàn phụ nữ nghèo, hộ chính sách tiếp cận nhanh nhất với nguồn vốn và sử dụng hiệu quả để thoát nghèo.

 • Trấn Yên tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

  CTTĐT - Xác định nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là trách nhiệm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Huyện ủy Trấn Yên đã ra quyết định phân công Đảng bộ các cơ quan, đơn vị phụ trách, hỗ trợ, giúp đỡ các thôn bản đặc biệt khó khăn hoàn thành xóa đói, giảm nghèo và các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

 • 80 hội viên phụ nữ nghèo xã Nậm Búng được hỗ trợ dê giống

  CTTĐT - Mỗi gia đình hội viên phụ nữ nghèo của xã Nậm Búng được hỗ trợ 4 con dê giống sinh sản trị giá trên 30 triệu đồng.

 • Yên Bái: Biểu dương hộ nông dân SXKD giỏi giúp đỡ hỗ trợ nông dân nghèo, khó khăn

  CTTĐT - Ngày 8/10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ, hỗ trợ hộ nông dân nghèo, khó khăn năm 2019”.

 • Sức lan tỏa của Chỉ thị số 40

  Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 24/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), hộ nghèo và đồng bào DTTS ở tỉnh Yên Bái có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách thuận lợi, kịp thời hơn để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Xem thêm tin >>
Đang cập nhật....