Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trạm Tấu phân bổ trên 30 tấn lúa giống cho nhân dân

15/11/2016 00:55:00 Xem cỡ chữ
Vụ mùa năm nay, huyện Trạm Tấu đề ra mục tiêu gieo cấy hơn 1.500ha. Để đảm bảo việc gieo cấy vụ mùa theo đúng khung thời vụ, huyện Trạm Tấu đã cung ứng trên 30 tấn lúa giống cho nhân dân các xã, thị trấn.

Để đảm bảo việc gieo cấy vụ mùa theo đúng khung thời vụ, huyện Trạm Tấu đã cung ứng trên 30 tấn lúa giống cho nhân dân các xã, thị trấn. Đây là nguồn hỗ trợ từ Chương trình 30a, Chương trình 135 của chính phủ và Chương trình hỗ trợ sản xuất của tỉnh Yên Bái  với cơ cấu giống chủ yếu là Nhị ưu 838 và Việt Lai 20. Ngoài ra, đồng bào cũng sẽ tiếp tục gieo cấy một số giống lúa địa phương như nếp và ĐS 1.

Theo khung thời vụ, đến cuối tháng 7, toàn huyện sẽ hoàn thành 100% diện tích gieo cấy. Do đặc điểm thời tiết nên việc sản xuất trên địa bàn huyện Trạm Tấu thường chậm hơn các huyện vùng thấp của tỉnh. Đến thời điểm này, nhân dân các xã  đang thu hoạch lúa xuân.

Để thực hiện kế hoạch, huyện đang tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn phân công cán bộ xuống cơ sở, đôn đốc nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa xuân, lúa gặt đến đâu cày bừa đến đó, đồng thời hướng dẫn nhân dân cách ngâm ủ, gieo mạ sớm triển khai gieo cấy đảm bảo khung lịch thời vụ.

Theo Báo Yên Bái