Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Xem thêm tin >>

test trả lời

Câu hỏi:

Tôi muốn học nghề điện dân dụng thì có được Nhà nước hỗ trợ gì không? Tôi đăng ký học ở đâu và gồm những thủ tục gì?

Trả lời:

aaBạn có thể đến UBND xã hoặc Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú để đăng ký học Nghề Điện dân dụng trình độ sơ cấp nghề tại địa phương theo Đề án 1956, bạn sẽ được hỗ trợ theo chính sách của Đề án là 3 triệu đồng cho toàn khóa học và được hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực học, hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học nếu bạn ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

Nếu đã tốt nghiệp THCS bạn có thể đến Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú để đăng ký học Nghề Điện dân dụng trình độ trung cấp nghề; bạn sẽ được miễn, giảm học phí theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, được hưởng chính sách hỗ trợ học phí học trung cấp nghề của tỉnh theo Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Cụ thể là: Hỗ trợ học phí học văn hoá 120.000 đồng/học sinh/tháng (tính theo tháng thực học, toàn khóa học không quá 10 tháng), học nghề: 160.000 đồng/học sinh/tháng (tính theo tháng thực học, toàn khóa học không quá 20 tháng).

 

Xem tiếp