Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

03/10/2019 07:57:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Vừa qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí minh.

Lãnh đạo huyện Văn Yên tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 trong giai đoạn 2016 - 2019.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, hàng năm, Đảng bộ huyện đều xác định những nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để lãnh đạo triển khai thực hiện, gắn thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến. Trong giai đoạn 2017 - 2018, các chi, đảng bộ cơ sở đã đăng ký và điều chỉnh, bổ sung, xây dựng được 302 mô hình, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Riêng năm 2019, các chi, đảng bộ cơ sở đăng ký điều chỉnh, bổ sung xây dựng 156 mô hình, 246 gương điển hình, tăng 1,5 lần số mô hình, gương điển hình xây dựng giai đoạn 2017 - 2018.

Huyện ủy Văn Yên đã lựa chọn và đăng ký với tỉnh xây dựng 16 mô hình và 10 gương điển hình tiên tiến cấp tỉnh trong giai đoạn 2017-2020. Trong 3 năm qua (2017-2019), cấp cơ sở đã biểu dương, khen thưởng 138 tập thể và 430 cá nhân điển hình tiên tiến; cấp huyện biểu dương, khen thưởng 67 tập thể và 172 cá nhân tiêu biểu.

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ huyện Văn Yên luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, góp phần quan trọng vào việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Chủ động sáng tạo trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế theo hướn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, huyện Văn Yên đã tận dụng và phát huy tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 32,5%; công nghiệp xây dựng đạt 31,3%, thương mại dịch vụ chiếm 36%. Đến nay toàn huyện đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhân dịp này, UBND huyện Văn Yên đã tuyên dương và tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho cho 29 tập thể và 54 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 trong giai đoạn 2016 - 2019.

 

Thu Nhài - Quang Hùng