Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Noi gương Bác bằng những hành động thiết thực

Noi gương Bác bằng những hành động thiết thực

(12/11/2016)

Đã có 48 mô hình với những việc làm cụ thể gắn với việc học và làm theo Bác được triển khai thực hiện.

Gặp những thanh niên làm theo lời Bác

(12/11/2016)

Là những gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Yên Bái được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 8 vừa qua, 4 chàng trai trẻ đại diện cho 4 lĩnh vực khác nhau đã khẳng định tuổi trẻ Yên Bái hôm nay đã và đang nỗ lực học tập, luôn xung kích trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.

Thị trấn Thác Bà học và làm theo Bác bằng những việc cụ thể

(12/11/2016)

Đã có 19 mô hình tập thể và 11 mô hình cá nhân của thị trấn đăng ký thực hiện thực việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.