Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nghĩa Lộ có 4.500 gia đình hiếu học

10/05/2019 14:50:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngày 28/11/2018, đồng chí Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập năm 2018 tại thị xã Nghĩa Lộ.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các thành viên trong mô hình khuyến học, khuyến tài gắn với du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An

Đoàn công tác đã đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy chính quyền thị xã và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập. Đặc biệt thị xã đã xây dựng điểm mô hình khuyến học gắn với du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An và xã Nghĩa Lợi hoạt động hiệu quả với 12 tủ sạch, 12 bộ tiêu chí “Gia đình hiếu học” và 12 con lợn sứ tiết kiệm, vừa góp phần làm tốt công tác khuyến học, vừa tuyên truyền và gìn giữ bản sắc văn hóa của địa phương. Đây là mô hình mới cần tiếp tục triển khai nhân rộng. Đến nay, toàn thị xã có trên 9.000 hội viên tham gia công tác khuyến học tại cơ sở, năm 2018 đã xây dựng được 43 cộng đồng hiếu học, 15 dòng học hiếu học, 15 đơn vị hiếu học và trên 4.500 gia đình hiếu học. Cũng trong năm 2018, 7 Trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức được 135 lớp với trên 22.500 lượt người đến học các chương trình: Xóa mù chữ, nghề ngắn hạn, giáo dục kỹ năng… Các cuộc vận động, quản lý quỹ khuyến học được thực hiện tốt với số quỹ kêu gọi được trong năm đạt hơn 160 triệu đồng, nâng tổng số quỹ khuyến học toàn thị xã đạt gần 1,3 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2019, công tác khuyến học khuyến tài của thị xã được tiếp tục xác định với các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình khuyến học, đặc biệt là gắn với du lịch cộng đồng; nghiên cứu xem xét thành lập các mô hình khuyến học trong khối doanh nghiệp.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội khuyến học các cấp, các đồng chí trong đoàn công tác yêu cầu Hội Khuyến học thị xã chuẩn bị tốt nhân sự và làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đám bảo đúng yêu cầu tiến độ đề ra.

Tiếp đó, đoàn đã đi thăm quan mô hình khuyến học gắn với du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An./.

 

Theo Cổng TTĐT