Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Hát Lừu là xã đầu tiên của huyện Trạm Tấu đạt chuẩn nông thôn mới

20/01/2020 08:43:39 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 3/1/2020, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hát Lừu là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Năm 2011, khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, điều kiện của xã hết sức khó khăn. Toàn xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí cũng như đời sống người dân còn rất thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao nên khi triển khai xây dựng nông thôn mới đã gặp không ít trở ngại. Người dân trong xã Hát Lừu chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng lúa, với tổng diện tích 221ha. Sau gần 9 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt xã vùng cao đặc biệt khó khăn ngày càng khởi sắc. Đời sống người dân nơi đây từng bước cải thiện, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang.

Nhờ xây dựng nông thôn mới diện mạo xã vùng cao Hát Lừu thay đổi rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ gần 80% năm 2011 xuống còn 10% năm 2019; thu nhập bình quân của người dân tăng từ 15 triệu đồng (năm 2011) lên 33,2 triệu đồng/người/năm (2019); đường giao thông nông thôn được bê tông hóa hơn 18 km; 100% hộ dân trong xã sử dụng điện thường xuyên đảm bảo an toàn. Cùng với đó, xã cũng hình thành được 2 hợp tác xã và một mô hình liên kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản với 11 tổ hợp tác tham gia…

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, thành viên Hội đồng thẩm định phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tuy là xã đặc biệt khó khăn nhưng tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã trong 9 năm đạt trên 159 tỷ đồng, trong đó nguồn huy động nhân dân đóng góp đạt trên 17 tỷ đồng. Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh đã đánh giá và thống nhất thông qua xã Hát Lừu đạt 19/19 tiêu chí và thống nhất quyết định đề nghị UBND tỉnh Yên Bái công nhận xã Hát Lừu đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đề nghị lãnh đạo xã Hát Lừu và huyện Trạm Tấu nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể xã Hát Lừu thời gian tới phát huy kết quả đã đạt được, khai thác những tiềm năng lợi thế, huy động các nguồn lực, tranh thủ sự quan tâm của cấp trên để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Các sở, ban, ngành của tỉnh quan tâm giúp đỡ xã Hát Lừu củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí; quản lý tốt các quy hoạch nhất là quy hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh triển khai các đề án trong phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh sản xuất, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã; bảo vệ, tu sửa các công trình hạ tầng;  nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân….

 

Đồng chí Trần Ngọc Luận - Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu cho biết: trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục củng cố vững chắc các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí liên quan đến sản xuất nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân. Tiến tới huyện sẽ phấn đầu xây dựng xã Hát Lừu là xã nông thôn mới nâng cao và lấy Hát Lừu là trung tâm lan tỏa và rút kinh nghiệm để huyện xây dựng nông thôn mới tại các xã khác và các thôn khác trong huyện.

 
949 lượt xem
Thanh Thủy