Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động

Tuổi trẻ Mù Cang Chải chung tay xây dựng nông thôn mới

10/09/2020

CTTĐT - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, các hoạt động và phong trào của Huyện đoàn Mù Cang Chải đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại huyện vùng cao còn nhiều khó khăn này. Theo đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, ngay từ đầu năm các cấp bộ Đoàn huyện Mù Cang Chải đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận các xã Tuy Lộc, Minh Bảo, Âu Lâu - Thành phố Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

04/09/2020

CTTĐT - Sáng 4/9, UBND thành phố Yên Bái long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái công nhận các xã Tuy Lộc, Minh Bảo, Âu Lâu - Thành phố Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Yên Bái: 18 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

27/08/2020

CTTĐT - Sau hơn một năm triển khai Chương trình OCOP, tại tỉnh Yên Bái đã bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nên động lực mới trong xây dựng NTM, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 18 sản phẩm từ 3 sao trở lên. Các địa phương đã xác định được những sản phẩm chủ lực, có lợi thế, xác định được chủ thể kinh tế tham gia Chương trình OCOP nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy.

OCOP: Giải pháp hiệu quả trong phát triển kinh tế nông thôn ở Yên Bái

27/08/2020

Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội, Yên Bái đã triển khai thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030” (OCOP). Đến nay, Yên Bái đã xây dựng được 05 sản phẩm OCOP hạng 3 sao, bước đầu khẳng định thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường. Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020 là một chương trình quan trọng nhằm phát triển kinh tế nông thôn theo hướng khai thác và phát huy tối đa nội lực để phát triển các sản phẩm nông sản, nâng cao giá trị gia tăng, OCOP đã và đang mang lại những hiệu quả bước đầu cho Yên Bái.

Trấn Yên phấn đấu đến năm 2020 có 3 sản phẩm được chứng nhận 3 sao trở lên

26/08/2020

Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), huyện Trấn Yên đã tổ chức được nhiều hoạt động hỗ trợ có chiều sâu, lựa chọn sản phẩm, đơn vị tham gia đúng yêu cầu, nội dung của chương trình. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, việc triển khai chương trình đang được kì vọng sẽ góp phần quảng bá và phát triển một số sản phẩm truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện.

Hội Nông dân đăng ký phấn đấu chủ trì thực hiện hoàn thành 13 sản phẩm OCOP trong năm 2020

20/08/2020

CTTĐT - Thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh được giao chủ trì, phối hợp thực hiện chuẩn hóa 5 sản phẩm OCOP. Cụ thể hóa mục tiêu này, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 86 xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Theo đó, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đăng ký phấn đấu chủ trì thực hiện hoàn thành 13 sản phẩm OCOP trong năm 2020.

Lục Yên phấn đấu có 6 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao

18/08/2020

Năm 2020, huyện Lục Yên được giao thực hiện xây dựng 6 sản phẩm theo chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", gồm: cam Lục Yên, dầu lạc đỏ, dầu lạc trắng, dầu đậu tương, lạc nhân ri, du lịch sinh thái.

Văn Yên sau 2 năm triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

13/08/2020

CTTĐT - Sau gần 2 năm triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), huyện Văn Yên đã có 2 sản phẩm được công nhận đạt hạng 3 sao và đang tiến tới xây dựng thêm 6 sản phẩm đạt tối thiểu 3 sao trở lên trong năm 2020.

Sản phẩm mật ong đa hoa tự nhiên của HTX Nông nghiệp Minh Bảo được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao

13/08/2020

CTTĐT - Dự án “Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm mật ong xã Minh Bảo” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Yên Bái được UBND thành phố Yên Bái phê duyệt tháng 11/2019.

Hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện

Hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện

20/08/2020

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo kiến nghị của các địa phương và để việc triển khai xây dựng nông thôn mới đảm bảo tính liên tục, bền vững đối với các đơn vị hành chính mới được hình thành sau sáp nhập, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả và tiếp tục xây dựng nông thôn mới đối với các xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập.