Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách thu hút đầu tư >> Kinh tế

Yên Bái: Nhiều chính sách thu hút đầu tư

29/06/2018 14:25:55 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư vào tỉnh Yên Bái. Bên cạnh các chính sách chung của trung ương, tỉnh Yên Bái cũng có nhiều chính sách ưu đãi riêng được quy định tại quyết định số 05/2012/QĐ - UBND ngày 29/3/2012.

Cùng với những lợi thế về tiềm năng thế mạnh và các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có hiệu quả, tỉnh Yên Bái đang mở rộng chào đón các nhà đầu tư đến với Yên Bái cùng hợp tác và cùng phát triển.

1. Ưu đãi về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước:

Ưu đãi về đơn giá thuê đất: Nhà đầu tư được thuê đất với đơn giá thấp nhất theo giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành cho từng địa bàn hàng năm.

Ưu đãi về mức giá thuê mặt nước: Nhà đầu tư được thuê mặt nước với mức thấp nhất trong khung giá theo quy định hiện hành của Chính phủ.

2. Hỗ trợ về san tạo, giải phóng mặt bằng:

Đối với dự án trong các Khu công nghiệp của tỉnh: Tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và 50% kinh phí san tạo mặt bằng, áp dụng cho diện tích mặt bằng xây dựng, sản xuất thực tế được phê duyệt; không áp dụng đối với diện tích dự phòng mở rộng sản xuất và diện tích sử dụng vào các mục đích khác; mức hỗ trợ tối đa không quá 3 tỷ đồng/1 dự án.

Đối với dự án nằm ngoài các Khu công nghiệp của tỉnh: Nếu thực hiện đầu tư vào lĩnh vực chế biến các mặt hàng nông lâm sản như chế biến chè, quế, gỗ, sử dụng công nghệ tiên tiến, có quy mô vốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên thì được hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng; mức hỗ trợ tối đa là 3 tỷ đồng/1 dự án; chỉ áp dụng cho diện tích mặt bằng xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không áp dụng đối với diện tích dự phòng mở rộng sản xuất và diện tích dự phòng sử dụng vào các mục đích khác.

Đối với dự án đầu tư về du lịch (nằm trong Quy hoạch du lịch của tỉnh): Tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích mặt bằng xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức hỗ trợ tối đa là 3 tỷ đồng/1 dự án.

Đối với các dự án xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên: Tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức hỗ trợ tối đa là 2 tỷ đồng/1 dự án.

3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng:

Đối với dự án trong các Khu công nghiệp của tỉnh: Tỉnh đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật điện, nước, giao thông đến hàng rào Khu công nghiệp.

Đối với dự án trong Khu du lịch: Tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật điện, giao thông đến điểm đầu Khu du lịch.

Đối với các dự án trong Cụm công nghiệp do cấp huyện quản lý: Giao cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện tự cân đối, quyết định mức hỗ trợ đối với từng dự án đầu tư cụ thể.

4. Hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động địa phương:

Tỉnh hỗ trợ kinh phí cho nhà đầu tư thực hiện đào tạo nghề cho lao động là người địa phương để làm việc tại dự án của nhà đầu tư và cho số lao động thực tế sau khi đào tạo xong có thời gian làm việc tại dự án từ một năm trở lên, theo phương thức cấp kinh phí hỗ trợ một lần. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/khoá đào tạo trình độ sơ cấp nghề; 2 triệu đồng/người/khoá đào tạo trình độ trung cấp nghề; 3 triệu đồng/người/khoá đào tạo trình độ cao đẳng nghề.

5. Tỉnh hỗ trợ kinh phí cho nhà đầu tư thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại:

Hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm (đặc biệt là các sản phẩm quế, chè, gạo, các sản phẩm đá mỹ nghệ, tranh đá quý, đá trắng sau chế biến). Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ theo từng trường hợp cụ thể, tối đa là 100 triệu đồng cho một thương hiệu.

Tổ chức, cá nhân có hoạt động xúc tiến đầu tư, môi giới và kêu gọi được dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có mức vốn từ 1 triệu USD trở lên được thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái được tỉnh hỗ trợ chi phí; mức hỗ trợ cho một dự án tối đa là 50 triệu đồng. 

Các cơ sở có sản phẩm xuất khẩu và đã thực hiện xuất khẩu sản phẩm trực tiếp được từ 0,5 triệu USD được hỗ trợ 50 triệu đồng, mức hỗ trợ tối đa không quá 2 tỷ đồng.  

Cùng với những lợi thế về tiềm năng thế mạnh và các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có hiệu quả, tỉnh Yên Bái đang mở rộng chào đón các nhà đầu tư đến với Yên Bái cùng hợp tác và cùng phát triển.

1046 lượt xem