Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Xem thêm tin >>

Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái trả lời Công dân Nguyễn Tú Nam

Câu hỏi:

Căn cứ vào Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt và phê duyệt lại giá khởi điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các quỹ đất: Tổ 20, phường Yên Ninh; thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc; Tổ 40, tổ 44, phường Yên Thịnh; Tổ 57, tổ 59, phường Nguyễn Thái Học và thôn Lương Thịnh 3, xã Tân Thịnh thuộc thành phố Yên Bái; Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt phương án phân lô Quỹ đất khu dân cư tại tổ 20, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Căn cứ Quyết định số 4302/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh phương án phân thửa chi tiết công trình: Quỹ đất dân cư tổ 20, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái; Căn cứ Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ngày 10/7/2017 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản về việc bán đấu giá thửa đất số 16, tổ 20, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Trên cơ sở các văn bản đã nêu trên tôi thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về các thủ tục nộp tiền đặt trước lô số 16, tổ 20, phường Yên Ninh và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hồ sơ và nộp tiền đặt trước tài sản ngày 25/7/2017. Đúng 8h ngày 27/7/2017, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để tham gia đấu giá theo đúng quy định. Tuy nhiên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái không thực hiện phiên đấu giá như quy định lý do Trung tâm đưa ra là Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất đề nghị dừng cuộc đấu giá này. Khi chúng tôi yêu cầu xem văn bản của cuộc dừng đấu giá, Trung tâm đề nghị chúng tôi chờ ngoài cửa và chờ Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất mang văn bản ra. Chúng tôi buộc phải đợi hơn một (01) tiếng đồng hồ, tức 9h cán bộ của Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất ra đưa chúng tôi Văn bản số 170/VPĐKĐĐ&PTQĐ. Chúng tôi đã đọc và không đồng ý theo yêu cầu mà Văn bản đưa ra, trên cơ sở đó Trung tâm có Biên bản làm việc lúc 9h30 cùng ngày về việc dừng cuộc đấu giá tài sản. Sau khi nghiên cứu Văn bản số 170/VPĐKĐĐ&PTQĐ tôi nhận thấy Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất đã nêu “Thửa đất số 16 mà Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất chuyển để Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái tổ chức đấu giá lần này mới chỉ có Quyết định điều chỉnh phân thửa chi tiết với diện tích 72 m2. Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái đang trình phê duyệt lại giá khởi điểm, hiện nay chưa có Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất với thửa đất trên”.

Tôi đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất cần làm rõ cho chúng tôi: 1. Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái làm như thế đã đúng chưa. 2. Chúng tôi cần thực hiện các bước gì tiếp theo để tiếp tục được thực hiện đấu giá thửa đất nói trên.

 

Trả lời:

Qua rà soát hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái có ý kiến trả lời như sau:

1. Về ý kiến đề nghị làm rõ quy trình bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 16 tại Quỹ đất dân cư tổ 20, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái:

Thửa đất số 16 tại Quỹ đất dân cư tổ 20, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái được Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái phê duyệt phương án phân lô tại Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 với diện tích 102,0 m2; được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt giá đất khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 17/10/2014.

Sau khi kiểm tra diện tích thực tế còn lại của thửa đất số 16, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái điều chỉnh phương án phân thửa chi tiết tại Quyết định số 4302/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 với diện tích sau khi điều chỉnh là 72,0 m2.

Sau khi có Quyết định số 4302/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh phương án phân thửa chi tiết công trình: Quỹ đất dân cư tổ 20, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái đã có Văn bản đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bán đấu giá lô đất số 16 Quỹ đất dân cư tổ 20, phường Yên Ninh.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái đã thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. (Nội dung ông Nguyễn Tú Nam tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trình bày trong câu hỏi đề nghị trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái là đúng với thực tế).

Sau khi kiểm tra lại hồ sơ đấu giá, Văn phòng Đăng ký đất đai vá Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái nhận thấy:

- Việc đề nghị bán đấu giá lô đất số 16 tại Quỹ đất dân cư tổ 20, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật vì lô đất số 16 được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 102,0 m2.

- Diện tích lô đất số 16 sau khi điều chỉnh (72,0 m2) chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất (theo quy định lô đất này phải đề nghị UBND tỉnh phê duyệt lại giá khởi điểm để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất).

Đây là sai sót của Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái đã không kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi có Văn bản đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện niêm yết hồ sơ đấu giá đất. Do vậy, ngày 27/7/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái đã có Văn bản số 170/VPĐKĐĐ&PTQĐ giải thích rõ lý do với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất nêu trên.

2. Vnội dung đề nghị được thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 16 tại Quỹ đất dân cư tổ 20, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Đến nay, thửa đất số 16 tại Quỹ đất dân cư tổ 20, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái vẫn chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt lại giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất niêm yết hồ sơ đấu giá theo quy định, nếu có nhu cầu mua đất đấu giá đề nghị ông Nguyễn Tú Nam theo dõi và tham gia mua hồ sơ đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái đã có ý kiến trả lời công dân!

 

 

 

 

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h