Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Xem thêm tin >>

Văn bản điện tử

Một cửa điện tử

Huyện ủy Văn Chấn trả lời Công dân Lò Văn Muôn

Câu hỏi:

Ở xã tôi chuẩn bị nhân sự cho đại hội MTTQ xã, Chủ tịch MTTQ nhiệm kỳ cũ nghỉ hưu. Nay xã tôi muốn cơ cấu công chức chuyên môn lên vị trí đó để giải quyết vị trí việc làm vì công chức kế toán đang dư 01 người, nhưng huyện không đồng ý và trả lời theo quy định mới của tỉnh đối với Chủ tịch mặt trận tổ quốc là ủy viên Ban thường vụ, người cơ cấu vào vị trí đó phải có ít nhất 2/3 nhiệm kỳ là ủy viên BCH đảng bộ thì mới được.

Vậy tôi xin hỏi quy định trên là theo văn bản nào? Nếu thực hiện như vậy thì bao giờ mới tinh giản được cán bộ, công chức vì khi chuyển những người đang nằm trong UV BCH đảng bộ lên chủ tịch MTTQ thì đồng nghĩa với việc lại phải bầu thêm người ngoài vào vị trí đoàn thể đó (xã tôi UV BCH chủ yếu người làm công tác đảng, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND và các trưởng đoàn thể) đương nhiên lại tăng thêm biên chế, không sắp xếp được vị trí việc làm cho công chức chuyên môn. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Huyện ủy Văn Chấn có ý kiến về nội dung công dân như sau:

1. Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chỉ thị của Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái. Cấp ủy huyện đã chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức đại hội ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo quy định.

Về  Đại hội ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tú Lệ nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét, phê duvệt số lượng ủy viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thường trực, nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Theo đó, đồng chí Hà Văn Tối, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tú Lệ nhiệm kỳ 2014-2019 được phân công, giới thiệu tái ứng cử để Đại hội hiệp thương cử làm ủy viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cử làm Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tú Lệ nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Như vậy, không có việc “...Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ cũ nghỉ hưu...”.

2. Cấp ủy huyện không có chỉ đạo, Đảng ủy xã Tú Lệ không có đề xuất việc bố trí công chức kế toán vào vị trí Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, vì vậy không có cơ quan chức năng nào ở cấp huyện trả lời không đồng ý với đề nghị của xã như ý kiến công dân nêu.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn UBND huyện Văn Chấn đã có ý kiến trả lời công dân!

 

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h