Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái kêu gọi ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung

  Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương; mỗi hộ gia đình ở thành thị ủng hộ từ 20.000 đồng trở lên, mỗi hộ ở nông thôn ủng hộ ít nhất 10.000 đồng.

 • Ả Rập ký hiệp định vay vốn hỗ trợ phát triển các huyện nghèo tỉnh Yên Bái

  Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái” sẽ xây dựng 52,57 km đường miền núi, kèm theo hệ thống thoát nước, các công trình phòng hộ và hệ thống an toàn giao thông, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông tỉnh Yên Bái.

 • Yên Bái: Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 năm 2020

  CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2549/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016- 2020 năm 2020.

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển đô thị thông minh không thực hiện theo phong trào

  Chiều 22/10, phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh ASEAN năm 2020 (ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phát triển đô thị thông minh thực sự là một “cuộc chơi lớn”, trong đó cần có những “người cùng chơi” có “tầm nhìn” và “tiềm lực”…

 • Bộ CHQS tỉnh Yên Bái: Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ

  CTTĐT - Sáng 22/10, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ với chủ đề: “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động kiên định, trí tuệ, kỷ cương, xung kích, quyết thắng của cán bộ, sĩ quan trẻ”. Dự buổi tọa đàm có đại biểu Cục Chính trị Quân khu 2, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và 64 cán bộ, sĩ quan trẻ thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

 • Kéo dài thời gian thực hiện Đề án giảm thiểu bạo lực gia đình tại nông thôn

  Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015-2020” đến hết năm 2021.

 • Dự thảo BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

  CTTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 05/10/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái; Hướng dẫn số 122-HD/BTGTU ngày 20/10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cổng Thông tin điện tử Yên Bái trân trọng đăng tải toàn văn dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Các ý kiến góp ý tại http://yenbai.gov.vn - Mục lấy ý kiến góp ý của Nhân dân (http://yenbai.gov.vn/Pages/y-kien-nhan-dan-ve-du-thao-VBQPPL.aspx). Hoặc gửi về địa chỉ Email:banbientapcong@yenbai.gov.vn;banbientapcongyenbai@gmail.com. Thời gian lấy ý kiến góp ý từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020.

Xem thêm tin >>

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời Thanh Hà

Câu hỏi:

Tôi là giáo viên đang hưởng lương bậc 3, có thời gian giữ hạng giáo viên THCS hạng III là 4 năm 4 tháng. Trước đây tôi không đủ điều kiện để được xét thăng hạng vì chưa đủ 6 năm giữ hạng. Nhưng theo Nghị định 115/2020 NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức ngày 25 tháng 9 năm 2020. Tại điều 32, mục d có ghi như sau: "d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng. Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp và thời gian đó được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng".

 Vậy tôi xin hỏi với trường hợp của tôi đã đóng bảo hiểm 8 năm và được tính làm căn cứ xếp lương thì có được tính là đủ điều kiện tham gia kì xét thăng hạng giáo viên tỉnh Yên Bái 2020 không? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Sở GD&ĐT có ý kiến trả lời như sau:

Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang thực hiện tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS từ hạng III lên hạng II theo Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 27/7/2020, như vậy Đề án đã được phê duyệt trước ngày 25/9/2020 (hiệu lực của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP),

Theo quy định tại Điều 67, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2020; 2. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức (thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận vào làm viên chức), thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày ban hành Nghị định này thì được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này”, thì Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 ban hành tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo các quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 và Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2020 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập.

Như vậy, nếu viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2020 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập và có tên trong Đề án phê duyệt tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Yên Bái thì sẽ được tham gia dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020.

Trên đây là nội dung trả lời công dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến trả lời công dân!

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h