Sign In
Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Văn bản điện tử

Một cửa điện tử

Sở Nội vụ trả lời Công dân Trần Quang Thành

Câu hỏi:

Trường Cao đẳng y tế chúng tôi hiện nay có nhân viên thuộc biên chế nhà nước đang làm công tác thư viện thường xuyên. Sau khi nghiên cứu Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) tôi được biết đối với nhân viên làm công tác thư viện ở trường học được hưởng phụ cấp nguy hiểm, độc hại ở mức 2, hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu. Vậy tôi xin hỏi cơ quan chức năng, trường hợp nhân viên thư viện ở trường tôi có được hưởng phụ cấp này hay không? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Sở Nội vụ có ý kiến trả lời cụ thể như sau:

Nhân viên thư viện của trường Cao đẳng Y tế Yên Bái có đủ tiêu chuẩn của các  chức danh nghề nghiệp thư viện quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, thì được xem xét bổ nhiệm và xếp lương theo các chức danh nghề nghiệp thư viện và  được hưởng phụ cấp độc hại theo Thông Tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/02/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h