Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Văn bản điện tử

Một cửa điện tử

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời công dân Nguyễn Mai Hiên

Câu hỏi:

1. Năm 2015 tôi có thi đỗ viên chức vị trí việc làm "Kinh tế" vào Trại giống Thủy sản Yên Bình (lúc đó thuộc Chi cục Thủy sản Yên Bái), lúc thi làm bài thi về Kinh tế, nhưng khi nhận việc tôi mới biết vị trí mình phải làm là Kế toán, hết 1 năm tập sự (theo đúng quy trình và hồ sơ từ Chi cục Thủy sản trình lên, vẫn là vị trí Kinh tế). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có làm quyết định vào biên chế chính thức cho tôi theo mã ngạch kỹ sư 13.095. Chuyên ngành học của tôi là Kinh tế nông nghiệp mã 13.095 còn Kế toán mã 06.031 nghĩa là tôi đang làm không đúng vị trí việc làm theo chuyên môn. Vậy tôi muốn hỏi về lâu dài việc không đúng vị trí việc làm này có ảnh hưởng gì không? (xin nói thêm Kế toán là một ngành chuyên môn riêng, phải đòi hỏi có kiến thức nghiệp vụ đúng chuyên ngành trong khi tôi học Kinh tế nông nghiệp không hề liên quan đến Kế toán).

2. Năm ngoái, đơn vị tôi (Trại giống Thủy sản Yên Bình) chuyển từ trực thuộc Chi cục Thủy sản Yên Bái sang trực thuộc Trung tâm giống cây trồng vật nuôi. Từ cuối năm ngoái với đầu năm nay UBND tỉnh có dự kiến phương án sẽ chuyển Trại giống Thủy sản Yên Bình với 02 Trại giống cây trồng khác thuộc Trung tâm giống sang tự chủ là sẽ mỗi năm cắt dần biên chế hưởng lương ngân sách của Trại, tuy nhiên mới ở khâu lập phương án, trong phương án cũng dự kiến sẽ giảm biên chế từ 2018.

Từ đầu năm 2017 đến giờ chưa có bất cứ một quyết định chính thức nào về việc phê duyệt và thực hiện đề án tự chủ kia, nhưng các cơ quan cấp trên đã cắt hoàn toàn lương ngân sách của những người trong đơn vị tôi và 2 đơn vị khác thuộc Trung tâm giống cây trồng vật nuôi, có nghĩa là từ đầu năm 2017 đến giờ tôi và những người khác chưa hề có lương chính thức, chỉ có một chút lương được tạm ứng từ Trung tâm giống (nhưng lương tạm ứng chỉ có một phần nhỏ, không được ứng nhiều, không thể đủ số tiền lương mà chúng tôi đáng được nhận, càng không đủ để đảm bảo cuộc sống), tôi đã chờ suốt từ đầu năm 2017 cho đến giờ là giữa tháng 9 vẫn không hề có tin tức gì về lương. Vậy tôi xin hỏi sự việc này là sai từ đâu, từ cơ quan nào, ai phải chịu trách nhiệm và khi nào mới khắc phục xong? Khi nào chúng tôi mới có lương? Mong các cơ quan cấp trên và cơ quan báo chí có thể vào cuộc giúp chúng tôi trả lời câu hỏi trên với, tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xin trả lời các câu hỏi của công dân Nguyễn Mai Hiên, địa chỉ Trại giống Thủy sản Yên Bình như sau:

1. Căn cứ theo Thông báo số 86/TB-SNV ngày 22/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái, về thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2015, thì bà Nguyễn Mai Hiên, sinh ngày 30/3/1991; trình độ đại học chuyên ngành: kinh tế nông nghiệp, trúng tuyển viên chức ngạch (chức danh) dự tuyển: kỹ sư, mã số ngạch 13.095, đơn vị đăng ký dự tuyển các Trại giống Thủy sản thuộc Chi cục Thủy sản; cũng theo thông báo sau khi trúng tuyển bà Hiên ký hợp đồng làm việc với Chi cục Thủy sản theo quy định và được Chi cục Thủy sản phân công về công tác tại Trại giống thủy sản Yên Bình. Sau khi hết thời gian tập sự, Chi cục Thủy sản có Công văn số 369/CCTS-HCTH ngày 26/9/2016, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho viên chức hết thời gian tập sự. Căn cứ vào đề nghị của Chi cục Thủy sản và hồ sơ xin bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết đính số 184/QĐ-SNN&PTNT ngày 23/11/2016 bổ nhiệm bà Nguyễn Mai Hiên vào ngạch, chức danh nghề nghiệp viên chức là kỹ sư, mã số ngạch 13095, bậc 1, hệ số: 2, 34 kể từ ngày 01/10/2016. Như vậy việc bổ nhiệm bà Nguyễn Mai Hiên vào ngạch, chức danh nghề nghiệp viên chức kỹ sư, mã số ngạch 13095, bậc 1, hệ số 2, 34 là đúng theo ngạch dự tuyển.

Còn về việc phân công nhiệm vụ cho viên chức thì theo quy định tại điều 25 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: “Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức. Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm”. Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trình độ chuyên môn đào tạo của viên chức, số lượng người làm việc, theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng và bản mô tả công việc tương ứng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao của đơn vị. Căn cứ theo điều kiện thực tế của Trại giống Thủy sản Yên Bình chỉ có 04 viên chức trong biên chế, trong đó 01 người có trình độ kỹ sư thủy sản, 01 người trình độ trung cấp thủy sản, 01 người trình độ sơ sấp, chỉ có bà Hiên có trình độ đại học chuyên ngành kinh tế, do vậy bố trí bà Hiên đảm nhiệm nhiệm vụ kế toán, quản lý tài chính; nhiệm vụ được nêu trong hợp đồng làm việc của bà Hiên, trước khi ký có sự thỏa thuận thống nhất giữa người được tuyển dụng và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp.

2. Tháng 10/2016 thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong đó có sáp nhập Trung tâm Giống cây trồng với Trung tâm Giống vật nuôi thành Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và chuyển các Trại giống Thủy sản từ trực thuộc Chi cục Thủy sản sang trực thuộc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi. Các trại thực hiện tự chủ, không giao biên chế. Biên chế được được giao của Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi sau khi sáp nhập là 38 biên chế sự nghiệp và 01 hợp đồng theo Nghị định số 68 và chuyển 10 viên chức của các Trại giống cây trồng Đông Cuông, Nghĩa Văn và Trại giống thủy sản Yên Bình sang tự chủ 100% kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, các Trại chưa xây dựng phương án tự chủ được cấp thẩm quyền phê duyệt, do đó dẫn đến khó khăn cho đơn vị không có kinh phí để thực hiện chế độ chính sách cho 10 viên chức đang làm việc tại các Trại. Để đảm bảo quyền lợi cho số viên chức này, hiện nay Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi phải sử dụng nguồn vốn vay cá nhân, cho sản xuất kinh doanh để đóng bảo hiểm và ứng một phần lương cho 10 viên chức này.

Về việc này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao bổ sung 10 chỉ tiêu biên chế cho Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi để đảm bảo thực hiện chế độ chính sách đối viên chức hiện đang có mặt và đã được tỉnh giao bổ sung 10 biên chế sự nghiệp, nhưng chưa cấp kinh phí cho 10 biên chế này. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho đơn vị để chi trả tiền lương và các chế độ chính sách cán bộ viên chức đang làm việc tại 03 trại, trong đó có bà Nguyễn Mai Hiên.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h