Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Xem thêm tin >>

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời Công dân Hồng Anh

Câu hỏi:

Ngày 27/8/2008 tôi được cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B. Tôi xin hỏi theo quy định thì tôi có được quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam không? Nếu được quy đổi thì tôi phải làm những thủ tục gì? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại Công văn số 3755/BGĐT-GDTX ngày 03/8/2016  về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ GD&ĐT về việc phúc đáp công văn số 4453/BNV-CCVC ngày 22/10/2014 của Bộ Nội vụ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái gửi kèm 02 văn bản nêu trên đến công dân Hồng Anh để biết và thực hiện.

Trên đây là nội dung trả lời công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo theo câu hỏi tại Công văn số 163/CTTĐT-KT-DLĐT ngày 03/10/2019 của Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến trả lời công dân!

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h