Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Văn bản điện tử

Một cửa điện tử

Sở nội vụ trả lời công dân Đỗ Văn Nguyên

Câu hỏi:

Kính gửi quý cơ quan! Tôi xin hỏi quý cơ quan 2 trường hợp sau có được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6, Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hay không?

 1. Trường hợp nữ đến công tác tại UBND xã năm 2012, đến năm 2014 thì xã được công nhận là xã đặc biệt khó khăn liên tục đến thời điểm hiện tại năm 2018. Xin hỏi trường hợp này có được coi là "đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ" và có được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu hay không?

2. Trường hợp nữ đến công tác tháng 6/2015 tại UBND xã đang là xã đặc biệt khó khăn và liên tục đến năm 2018. Đến tháng 6/2018 thì đủ 3 năm công tác tại xã đặc biệt khó khăn có được hưởng trợ cấp lần đầu hay không? Nếu có thì thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp như thế nào? Xin cảm ơn quý cơ quan!

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi Sở Nội vụ trả lời như sau:

Tại Điều 6 Nghị Định 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của chính phủ có quy định Quy định: “Đối tượng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

Đối chiếu với Quy định trên thì Trường hợp thứ 2 trong câu hỏi: “nữ đến công tác tháng 6/2015 tại UBND xã đang là xã đặc biệt khó khăn và liên tục đến năm 2018” đủ điều kiện hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định.

- Về thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp lần đầu đề nghị ông Đỗ Văn Nguyên đến Phòng Nội vụ huyện Yên Bình để được hướng dẫn cụ thể.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h