Sign In
Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Văn bản điện tử

Một cửa điện tử

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trả lời Công dân Lý A Câu

Câu hỏi:

Vợ tôi là cô đỡ thôn bản hoạt động từ đầu năm 2016 đến nay vẫn chưa có lương, theo tôi được biết năm 2016 lương của cô đỡ thôn bản đã được chi trả, nhưng chỉ có một số người được hưởng, tôi không hiểu lý do vì sao chỉ có một vài người được chi trả lương mà người khác lại không được? Bên cạnh đó, tôi còn nghe nói một cô đỡ phải đỡ đẻ được 50% ca đẻ trong năm thì mới được hưởng lương (ví dụ: một năm mục tiêu là phải đỡ được 10 ca thì cô đỡ phải đỡ 5 ca mới được hưởng lương), đây có phải là thông tin đúng không? nếu đúng theo quyết định nào?

Tôi hi vọng cơ quan chức năng trả lời cho tôi một câu trả lời đầy đủ về hoạt động và lương của cô đỡ thôn bản để cho họ còn có động lực tiếp tục công việc? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Sau khi xem xét Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Mù Cang Chải năm 2016 có 19 cô đỡ thôn bản đang hoạt động, trong đó chỉ có 8 cô đỡ được thanh toán chế độ thù lao vì:

Theo quy định tại điểm b, khoản 5, mục IV của Đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại 72 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt theo Quyết định 28/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái: Từ tháng 01/2016 cô đỡ thôn bản được hưởng mức thù lao (không phải là lương) 300.000 đồng/tháng nhưng phải đáp ứng đồng thời  hai điều kiện:

+ Thứ nhất: Thôn bản có mức sinh cao

+ Thứ hai: Tỷ lệ đẻ tại nhà trên 50%

Tại xã La Bán Tẩn hiện nay đang thuộc địa bàn có mức sinh cao (Tỷ suất sinh thô ở mức 25%); Tỷ lệ đẻ tại nhà tại xã La Bán Tẩn ở mức khoảng 10%. Đối chiếu quy định trên cô đỡ thôn bản của xã không được hưởng chế độ. Vì vậy năm 2016 xã có 03 cô đỡ thôn bản đang hoạt động nhưng không được hưởng mức thù lao trên.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h