Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chế độ hưu trí

06/06/2017 09:04:00 Xem cỡ chữ

I/ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:

1/ Điều kiện hưởng hưu trí hàng tháng:

     • Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

     • Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trước đó đã có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên thì điều kiện được hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách BHXH bắt buộc.

     • Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi (Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

2/ Điều kiện hưởng BHXH 1 lần:

     • Đủ điều kiện về tuổi (Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

     • Ra nước ngoài để định cư.

    • Định cư hợp pháp ở nước ngoài.

     • Bị mắc bệnh hiểm nghèo như : ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyễn sang giai đoạn AIDS và các bệnh mà có mức suy giảm khả năng lao động 81% trở lên và không có khả năng hồi phục.

II/ QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

1/ Mức hưởng:

1/ Mức hưởng:

    Mức lương hưu hàng tháng  =  Tỷ lệ hưởng lương hưu   x  Lương bình quân đóng BHXH.

 a/ Tỷ lệ hưởng lương hưu:

       Từ 1/1/2016 đến 31/12/2017

          • 15 năm đầu = 45% ;

           Và cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2% (nam) hoặc 3% (nữ)

       Từ 1/1/2018

Đối với nữ: 15 năm => 45%, cứ thêm 1 năm => 2%

Đối với nam: tỷ lệ 45% tương ứng với số năm đóng theo bảng dưới, cứ thêm 1 năm => 2%         

Năm nghỉ hưu

Thời gian đóng BHXH tương ứng tỷ lệ 45%

Thời gian đóng BHXH tương ứng tỷ lệ tối đa 75%

Năm 2018

16 năm

31 năm

Năm 2019

17 năm

32 năm

Năm 2020

18 năm

33 năm

Năm 2021

19 năm

34 năm

Năm 2022 trở đi

20 năm

35 năm

 

Lưu ý: Mức hưởng lương hưu tối đa = 75%

2/ Được trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu:

    Được nhận trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu nếu đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH cao hơn được tính bằng ½ tháng mức bình quân tiền công, tiền lương đóng BHXH.

3/ Quyền lợi khác của người hưởng lương hưu:

     • Cấp thẻ BHYT miễn phí do quỹ BHXH tự nguyện đảm bảo.

     • Hưởng chế độ tuất khi chết

     • Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt từng thời kỳ, theo công bố của Nhà nước.

4/ Trợ cấp BHXH một lần:

         Trước ngày 01/01/2014 mỗi năm đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng lương bình quân đóng BHXH.

       Từ ngày 01/01/2014 trở đi mỗi năm đóng BHXH được hưởng 02 tháng lương bình quân đóng BHXH.

      • Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ từ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được tính là nửa năm; từ 7 tháng đến đủ 11 tháng tính tròn là một năm.

Lưu ý: Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng; mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

III – THỦ TỤC HỒ SƠ:

1/ Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện (gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích).

      - Sổ BHXH;

     - Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính);

     - Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (bản chính), hoặc Giấy khuyết tật mức độ nặng;

     -Giấy ủy quyền theo mẫu số 13-HSB (bản chính) đối với người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian bắt đầu chấp hành hình phạt tù từ ngày 01/01/2016 trở đi; giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn thi hành án, tạm hoãn thi hành án đối với người bắt đầu chấp hành hình phạt tù trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2015;

     -Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép;

   - Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người mất tích trở về.

2/ Bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

     - Sổ BHXH;

     - Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (mẫu số 14-HSB).