Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
26/10/2016 Xem cỡ chữ Google

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI

 

(Tên quốc tế: YEN BAI BUSINESS ASSCIATION. Tên viết tắt: YBA)

I -  THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ Văn phòng

Tầng 1, nhà làm việc Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, tổ 57 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái 

Điện thoại

0293.501.586

Email

 hhdn@gmail.com

 

WEBSITE HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH

http://hhdn.yenbai.vn

 II - CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh bao gồm: Ban thường trực, Ban chấp hành, Ban kiểm tra và Văn phòng Hiệp hội.

III -  TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đang có hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Với tôn chỉ hoạt động là: Tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái; Vận động doanh nghiệp thực hiện pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã hội; Tổ chức diễn đàn, đối thoại, xúc tiến thương mại, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng từ các doanh nghiệp đến với lãnh đạo tỉnh và các cấp các ngành của tỉnh.

IV - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI NHIỆM KỲ 2016 – 2021

STT

HỌ  VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC DANH

 

1

Ông Trần Công Bình

Giám đốc Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái

Chủ tịch HH

2

Bà Bùi Thị Sửu 

Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình

Phó Chủ tịch HH

3

Ông Cao Bình Định

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái

Phó Chủ tịch HH kiêm Tổng thư ký

4

Ông Bùi Minh Lực

Chủ tịch HĐTV-Giám đốc Công ty TNHH Tổng Công ty Hoà Bình Minh

UV BCH

5

Ông Phạm Trung Tùng  

Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt nam-CN Yên Bái

UV BCH

6

Ông Nguyễn Thanh Bình

Giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái

UV BCH

7

Ông Vũ Minh Nghĩa

Giám đốc Viễn thông Yên Bái

UV BCH

8

Ông Nguyễn Quang Thắng

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà

UV BCH

9

Ông Nguyễn Thành Vinh

Giám đốc Công ty CP Chè Nghĩa Lộ

UV BCH

10

Bà Phạm Thúy Hảo

Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế thủy lợi Thủy điện Yên Bái

UV BCH

11

Ông Trần Ngọc Dũng

Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Nam

UV BCH

12

Ông Trương Minh Tuấn

Phó Giám đốc TT Hỗ trợ Doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư thuộc Sở KHĐT

UV BCH

13

Ông Nguyễn Văn Hưởng

Giám đốc Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn

UV BCH

14

Ông Nguyễn Hà Nam

Giám đốc Công ty CP xây dựng Quang Thịnh

UV BCH

15

Ông Vũ Vinh Quang

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh

UV danh dự BCH

 

Tệp đính kèm