Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Dự báo thời tiết tỉnh Yên Bái đêm 11 ngày 12 tháng 11

12/11/2019 07:44:00 Xem cỡ chữ

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):
 
Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. 
 
Nhiệt độ cao nhất:  28 – 30oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 22 – 24oC
Nhiệt độ thấp nhất: 15 – 17oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 11 – 13oC
 
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):
 
Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
 
Nhiệt độ cao nhất:  28 – 30oC
Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 19oC
 
THÀNH PHỐ YÊN BÁI:
 
Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
 
Nhiệt độ cao nhất:  28 – 29oC        
Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 18oC
 
Đài KTTV tỉnh Yên Bái