Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

HƯỚNG DẪN Y TẾ >> Văn hóa - Xã hội

Hướng dẫn triển khai cài đặt, sử dụng phần mềm “Khai báo y tế - QR – CODE” phiên bản 3.0/2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

03/03/2021 11:05:16 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để phục vụ người dân có thể khai báo y tế trong quá trình đi và đến bằng mã QR - CODE tại các địa điểm nơi công cộng và yêu cầu khai báo theo quy định, Cổng Thông tin điện tử đăng tải clip hướng dẫn triển khai cài đặt, sử dụng phần mềm “Khai báo y tế - QR – CODE” phiên bản 3.0/2021.
Tr´nh duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n
871 lượt xem
Ban Biên tập