Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID - 19

05/05/2021 15:19:03 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 04/5/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Yên Bái do đã có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID - 19.

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn Tỉnh Yên Bái; sau khi tiến hành các bước theo quy trình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; trên cơ sở đối chiếu với các quy định của pháp luật và mức độ vi phạm của cán bộ, ngày 04/5/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Yên Bái do đã có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài tại Thành phố Yên Bái. Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng chống dịch COVID - 19, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xem xét, kiểm điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID - 19 theo đúng quy định của pháp luật .

0 lượt xem
Ban Biên tập