Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn bản mới

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

17/04/2023 10:57:16 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1042/UBND- XV yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nội dung cụ thể như sau:

Theo thông tin từ Bộ Y tế, thời gian gần đây số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng.

Để chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu có quả Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023.

Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (cần thực hiện test sàng lọc khi có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh, khai báo y tế và chấp hành các biện pháp điều trị, cách ly theo quy định).

Giao Sở Y tế: Duy trì hiệu quả công tác kiểm soát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng. Tham mưu cho UBND tỉnh để kịp thời có các chỉ đạo đáp ứng với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyên, hướng dẫn các nội dung về phòng, chống dịch COVID-19; quản lý chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người mắc, các biện pháp chuyên môn trong phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường giám sát, xét nghiệm sàng lọc các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; yêu cầu các trường hợp mắc COVID-19 tuân thủ việc khai báo y tế và cách ly theo quy định. Tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, hạn chế các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong. Duy trì hoạt động thường xuyên của đội ngũ cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch. Thực hiện tốt việc phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế.

Đảm bảo về cơ số thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo tổng hợp nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 để tiêm vét, tiêm liều nhắc lại cho các nhóm đối tượng, gửi đăng ký nhu cầu về Bộ Y tế theo quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học tổ chức triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh; phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói chung, dịch bệnh COVID-19 nói riêng.

Phối hợp quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh đặc biệt là các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 để khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: đeo khẩu trang, khử khuẩn, thực hiện test sàng lọc khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, chấp hành nghiêm quy định khai báo y tế và cách ly tại nhà khi mắc bệnh; tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ khi đến lịch...

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát, quản lý ca bệnh theo quy định. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.

Yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, các đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức, triển khai và thực hiện./.

0 lượt xem
Ban Biên tập